Tulkki välittää viestin

Tyypillinen tulkkaustilanne on hoitaja- tai lääkärivastaanotto terveydenhuollossa tai kasvatuskeskustelu päiväkodissa.Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttämistä tulkkipalveluista suurin osa liittyy asioimiseen. Tulkkaus pitää tilata aina, kun se on asioiden hoidolle välttämätöntä. Tulkin tilaamisesta vastaa viranomainen. Tulkkaus voidaan järjestää myös puhelimen tai videon välityksellä.

Kuvateksti
Tulkkaus muodostaa sillan vuorovaikutukselle ja ymmärrykselle. Kuva: iStock

Asioimistulkkausta tarjoavat alueelliset tulkkikeskukset, yksityiset firmat ja freelance-tulkit. Kunnalliset työpaikat tilaavat tulkit yleensä tulkkikeskuksilta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta, jotka takaavat tulkkiensa ammattitaidon.

Valmistautuminen on osa tulkin työtä ja parantaa tulkkauksen laatua.

Tulkkaus pitää tilata ajoissa. Tulkki voi valmistautua tilanteeseen, kun hänelle kertoo etukäteen tulkattavasta aiheesta ja tilanteesta sekä toimittaa mahdollista kirjallista aineistoa. Valmistautuminen on osa tulkin työtä ja parantaa tulkkauksen laatua. Tulkattavaan tapaamiseen on hyvä varata 1,5-kertainen aika.

Asioimistulkkaus on yleensä konsekutiivi- eli peräkkäistulkkausta, jossa viranomaisen ja asiakkaan puhe tulkataan vuorotellen. Tulkki puhuu molempiin suuntiin minä-muodossa.
Tulkki antaa tilanteen osapuolille mahdollisuuden keskittyä hoidettavaan asiaan.

Tulkki on puolueeton eikä toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä. Tulkkina ei saa koskaan käyttää sukulaista, ystävää eikä varsinkaan lasta. Tulkilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hän ei saa levittää tai käyttää väärin tulkkauksen aikana saamiaan tietoja.

Tulkki välittää viestin sisällön ja sävyt. Tarvittaessa tulkki selvittää kulttuuritaustoja. Tulkattavan kannattaa puhua rauhallisesti, ääntää selvästi ja käyttää lyhyitä, selkeitä lauseita.

Puhe tulee tauottaa niin, että tulkki pystyy muistamaan ja tulkkaamaan kokonaisuuden kerrallaan. Ammattislangia, paikallisia ilmauksia tai sanaleikkejä ei kannata käyttää.

Asioimistulkkeja kouluttavat oppilaitokset, suurimmat tulkkausalan yritykset ja tulkkikeskukset järjestävät myös viranomaisille tulkkaustilanteisiin valmentavia koulutuksia.

Liiketoimintajohtaja Marja Lähde Semantix Lingua Nordica Oy:stä ja kouluttaja Tuija Hildén Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2011