Työpaikka meni sivu suun

Joku toinen sai työpaikan, jota hait. Joissain tapauksissa voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Kuvateksti
Tehyläiset lastenhoitajat tekivät kunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kuva: Ari Korkala

Harmittaa, sillä koit olevasi koulutuksesi ja työkokemuksesi perusteella pätevä ja silti työnantaja päätti toisin.

Useimmiten on viisainta kestää paha mielensä ja jatkaa eteenpäin, mutta joskus työnhakijalla voi olla perusteita kyseenalaistaa työnantajan valinta.

Kaksi tehyläistä lastenhoitajaa haki kunnassa avoimina olleita lastenhoitajan toimia. Molemmat olivat työskennelleet määräaikaisina jo pidemmän aikaa, ja esimies oli lupaillut toimien tulevan hakuun ja heidän saavan ne.

Työnantajan haastatteluryhmä haastatteli osan hakijoista. Se päätti tehyläisten yllätykseksi valita toimiin kaksi muuta hakijaa, joilla oli vähemmän työkokemusta.

Tehyläiset eivät tyytyneet kohtaloonsa, vaan ottivat yhteyttä pääluottamusmieheen.

Pääluottamusmies otti yhteyttä henkilöstöpäällikköön. Kävi ilmi, että hoitajien määräaikaisille työsuhteille ei löytynyt laillista perustetta, ja heillä olisi ollut pysyvän työvoiman tarpeen perusteella oikeus vakituiseen työsuhteeseen.

Pääluottamusmies laati yhdessä hoitajien kanssa oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle lautakunnalle. Vaatimus meni läpi. Kyse ei ollut syrjinnästä työnhaussa vaan siitä, että määräaikaiset työsuhteet olivat jo alun perin laittomia.

Kuntasektorilla voi olla mahdollista tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus. Toinen mahdollisuus on etsiä syrjintäperusteita lainsäädännöstä ja nostaa kanne käräjäoikeudessa vuoden kuluessa.

Sijaisella ei ole automaattista oikeutta saada paikkaa.

Tehyn juristin puhelin soi useimmiten silloin, kun työnantaja ei olekaan valinnut sijaisena virkaa tai tointa hoitanutta vakituiseen työhön.

– Sijaisella ei ole automaattista oikeutta saada paikkaa. Hän voi toki olla muita hakijoita sopivampi tehtävään, jos on sitä hoitanut, vt. lakimies Katariina Tirri Tehystä sanoo.

Jos epäilee tulleensa syrjityksi työnhaussa, kannattaa ensimmäiseksi lukea työpaikkailmoitus suurennuslasin kanssa. Hakuilmoituksessa pitää mainita olennaiset kriteerit ja kelpoisuusehdot, joita työnantaja valinnassaan käyttää.

Viran täyttö on työsuhteeseen verrattuna tarkempaa, sillä virkaa varten on laadittu tiukat kriteerit, joiden on tarkoitus johtaa hakijoista pätevimmän valintaan.

Työsuhteisen työntekijän valinnassa työnantajan harkintavalta on vapaampi. Työsuhteeseen  työnantaja voi halutessaan valita myös ”epäpätevän”.

Virkaan pitää valita ”pätevin”, mutta ratkaisu perustuu kokonaisharkintaan, eikä niinkään yksittäisiin seikkoihin.

– Jos työnantaja muuttaa kriteerejä ja kelpoisuusehtoja hakumenettelyn aikana, hakija voi katsoa menettelyn syrjineen häntä. Jos epäilee näin tapahtuneen, on syytä ottaa yhteys paikalliseen Tehyn luottamusmieheen.

Työnhakijat epäilevät yleensä tulleensa syrjityksi iän, sukupuolen tai terveydentilansa perusteella. Nämä ovat tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- sekä työsuhdelaissa kiellettyjä syrjintäperusteita.

Jos on työtä hakiessaan ollut raskaana, syrjintäperuste löytyy tasa-arvolaista. Kaikissa tapauksissa kanne nostetaan käräjäoikeuteen.

– Hakija voi olla oikeassa syrjinnästä, mutta iän, sukupuolen tai terveyden perusteella tapahtunutta syrjintää voi olla vaikea todistaa.

Valintaan tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle kunnalliselimellle 14 päivän kuluessa. Sen pitää käsitellä vaatimus viipymättä.

– Hakijat eivät välttämättä saa työnantajalta tietoa oikaisuvaatimuksesta tai siitä, mihin se pitää tehdä. Kaikki kunnat eivät nimittäin ilmoita oikaisuvaatimuksen mahdollisuudesta, vaikka Kuntaliitto sitä suosittaa.

Hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen vain silloin, kun toimen tai viran täyttämisestä on tehty hallintopäätös.

Läheskään kaikki kunnat eivät tee työsuhteisten valinnoista hallintopäätöksiä, vaan valittu allekirjoittaa työsopimuksen suoraan. Tällä kunnat kiertävät Korkeimman hallinto-oikeuden 2006 antamaa tuomiota, jonka mukaan tieto oikaisuvaatimuksen mahdollisuudesta on liitettävä kunnan toimielimen päätökseen.

– Oikaisuvaatimusta ei tällöin voi tehdä, vaan käräjäoikeus on ainoa vaihtoehto. Silloin pitää löytyä laissa mainittu syrjintäperuste. Sitä voi yrittää etsiä yhdessä Tehyn luottamusmiehen kanssa.

Tehyn oikeus- ja vastuuvakuutuksesta ei voi hakea korvausta viran- tai toimen täytöstä syntyvään kiistaan, sillä vakuutus korvaa vain omaan työhön liittyvät riidat.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2011