Työvaate suojaa ja viestii – neljä faktaa suoja-asusta

Työvaate varjelee hoitajan omia vaatteita roiskeilta.

Kuvateksti
Työnantajan on kustannettava henkilönsuojaimet. Kuva: Liisa Takala

1. Perustana vaaran arviointi

Esimies ehdottaa, että työnantaja kustantaa hoitajille kaksi t-paitaa ja yhden essun. Jokaisen pitää pestä ne kotonaan. Miten ehdotukseen pitäisi suhtautua?

Kättä pidempää löytyy työehtosopimuksista. Monessa sopimuksessa määrätään, että työnantaja vastaa työasusta ja sen huollosta. Näin sanoo esimerkiksi kunta-alan KVTES, yksityisen terveyspalvelualan TP-TES ja yksityisen sosiaalialan SOS-TES.

Jos toisin sovitaan, työnantajan täytyy korvata työasun hinta ja sen huoltokustannukset, sillä työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä pyykkää vapaalla työvaatteita.

Jos työehtosopimuksessa ei mainita työvaatteita, auttaa­ työturvallisuuslaki. Sen mukaan työnantajan pitää arvioida­ työn vaaratekijät ja arvioida riskit hoitajan tervey­delle ja turvallisuudelle. Tämä koskee myös toisen kotona tehtävää työtä kuten kotihoitoa.

Kotihoidossa vaarana saattavat olla esimerkiksi loistartunnat, bakteerit ja virukset, minkä takia erilliset työvaatteet ovat tarpeen.

Suojaimet ovat asia erikseen. Ne työnantajan pitää kustantaa joka tapauksessa.

2. Suojaan roiskeilta

Työvaatteiden ­tarkoitus on suojata omia ­vaatteita roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä sekä estää ­infektioiden ­tarttumista potilaasta ­hoitajaan ja hoitajasta potilaaseen.

Sairaaloissa ei pää­­sään­töisesti käytetä ­pitkähihaisia työasuja, sillä ne voivat levittää infektioita. Hihat ovat myös työ­turvallisuusriski, sillä ne saattavat ­tarttua johonkin.

Infektiontorjunnassa ­työasua tärkeämpiä ovat ­kuitenkin hyvä käsihygienia, suojainten käyttö ja työtavat.

3. Anteeksi, oletko hoitaja?

Vaate on myös viesti: asu kertoo, kuka kuuluu henkilökuntaan. Moni sairaala ja iso työnantaja haluaa tarjota työntekijöilleen yhdenmukaiset työasut.

Istuva ja tarkoituksenmukainen työasu vaikuttaa työviihtyvyyteen ja on työpaikalle myös imagotekijä. Potilas arvioi hoidon laatua myös henkilökunnan pukeutumisen perusteella.

4. Entä opiskelijat?

Oppilaitoksen ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan, kuka vastaa harjoittelijan työvaatteista. Monet suuret sairaalat ja isot työnantajat tarjoavat opiskelijoillekin työasun. Hengityksensuojaimet, suojakäsineet ja muut tarvittavat henkilönsuojaimet on annettava myös opiskelijoille. Niiden käyttöön pitää antaa perehdytys.

Asiantuntijana työympäristöasiantuntija Anna Kukka Tehystä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2017