Ulkoistettiinko työpaikkasi? Selvitä, miten palkkasi muodostuu

Työsuhteen ehtojen kanssa on syytä olla valppana, vaikka työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksessa uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.

Kuvateksti
Ota yhteys luottamusmieheen, jos uusi työnantaja yrittää muuttaa palkkarakennettasi. Kuva: Liisa Takala

1. Mitä liikkeenluovutus tarkoittaa työntekijälle?

Työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ”vanhoina työntekijöinä”. Työsopimus siirtyy sellaisenaan uudelle työnantajalle.

2. Siirtyvätkö määräaikaiset liikkeenluovutuksessa?

Kaikki siirrettävään kokonaisuuteen kuuluvat ja luovutushetkellä voimassa olevat työsopimukset siirtyvät. Jos määräaikaisuus päättyy ennen liikkeenluovutusta, työsuhde ei siirry.

3. Pysyykö palkka ennallaan?

Palkka ei saa laskea. Palkkarakenteen muuttumisen kanssa on syytä olla tarkkana. Palkkarakenne tarkoittaa sitä, että osa palkasta on tehtäväkohtaista palkkaa ja osa esimerkiksi henkilökohtaista lisää. Ole yhteydessä luottamusmieheen, jos työnantaja haluaa muuttaa palkkarakennettasi.

4. Pitääkö tehdä uusi työsopimus?

Ei, koska työsuhde siirtyy ­työsopimuslain nojalla uudelle työnantajalle. Määräaikainen tekee uuden työsopimuksen, jos hän jatkaa ­työnantajan palveluksessa edellisen työsopimuksen päättymisen jälkeen.

5. Miten käy työsopimuksessa sovitun palkanmaksupäivän? 

Työnantaja ei voi muuttaa sovittua päivää yksipuolisesti, vaan asiasta täytyy sopia erikseen. Muutokseen ei tarvitse suostua, jos se aiheuttaa kustannuksia, joita työnantaja ei suostu korvaamaan. Jos palkanmaksupäivä muuttuu ilman hyväksyntääsi, käänny luottamusmiehen puoleen.

6. Voiko työnantaja muuttaa työn­tekopaikkaa tai muita ehtoja siirtymisen jälkeen?

Työsopimuksessa sovittuja ehtoja ei saa muuttaa yksipuolisesti. Tämä koskee myös ehtoja, jotka ovat vakiintuneet pitkän ajan kuluessa, vaikkei niistä olisikaan sovittu työsopimuksella. Jos työntekopaikkaa tai -aluetta yritetään laajentaa, tarkista oma työsopimuksesi ja ota tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheen.

7. Miten käy seuraavan kesän lomille?

Lomat siirtyvät pidettäväksi uuden työnantajan palveluksessa.

8. Vaihtuuko työehtosopimus?

Uusi työnantaja noudattaa työehtosopimusta, joka on voimassa luovutuspäivänä. Tätä työehtosopimusta noudatetaan sopimuskauden päättymiseen asti. Vasta sen jälkeen voidaan soveltaa alan omaa työehtosopimusta. Tämän vuoksi uusia työsopimuksia ei tarvitse tehdä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2018