Uusi työ antaa mahdollisuuden

Henkilöstön uudelleen sijoittaminen voi onnistuessaan olla työntekijälle mahdollisuus jatkaa työuraa.

Kuvateksti
Osittain työkykynsä menettäneen ei välttämättä ole helppo löytää uutta työpaikkaa. Kuva: iStock

Uudelleen sijoittaminen tulee eteen tilanteissa, joissa työntekijä on osittain työkykyinen, mutta ei pysty tekemään nykyistä työtään esimerkiksi pysyvästi heikentyneen terveytensä vuoksi.

Kannustimia riittää: työntekijän terveys, työkyky ja ammattitaito pysyvät yllä ja toisaalta kuntien talous kärsii vähemmän. Esimerkiksi Helsingin kaupunki maksaa vuosittain yli 12 miljoonaa euroa Kevalle niin sanottuja varhemaksuja ennenaikaiselle eläkkeelle jääneiden eläkemaksuista.

Henkilöstön uudelleen sijoittaminen voi onnistuessaan olla työntekijälle mahdollisuus jatkaa työuraa. Työnantajalle se on henkilöstöpolitiikan väline, jonka tuloksia voidaan mitata myös euroissa esimerkiksi vähentyneinä sairauspoissaoloina.

Hyviä kokemuksia on kertynyt tilanteista, joissa sijoitettava on ollut aktiivinen ja esimies osaava.

Yhteiskunnan näkökulmasta kyse on työurien pidentämisestä ja ennen aikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisystä.

Uudelleen sijoittaminen on vaativa, pitkä ja paljon yhteistyötä vaativa prosessi. Työntekijöiden suhtautuminen uudelleensijoitukseen vaihtelee. Hyviä kokemuksia on kuitenkin kertynyt tilanteista, joissa sijoitettava on ollut aktiivinen, esimies osaava ja innostava sekä työterveyshuolto ammattitaitoinen.

Uudelleensijoitukset ovat onnistuneet sitä paremmin, mitä enemmän työntekijä on voinut  vaikuttaa asioiden etenemiseen. Pakkosiirrot eivät onnistu, sillä ongelmat seuraavat helposti uuteen työyhteisöön.

– Toiset ovat iloisia, kun heille tarjoutuu mahdollisuus jatkaa työelämässä. Toiset eivät haluaisi vaihtaa hoitotyön ihmisläheisyyttä esimerkiksi toimistotyöhön, vt. lakimies Heli Hartman Tehystä sanoo.

Palkkaus kiinnostaa useimmiten eniten. Pelkästään vuorotyöstä päivätyöhön siirtyminen laskee palkkaa noin 20 prosenttia, vaikka tehtävät eivät muuttuisikaan. Kuntasopimus (KVTES) mahdollistaa palkan laskemisen, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti.

– Työntekijän kannattaa pyytää luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu mukaan suunnittelemaan uudelleen sijoittamista, henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto neuvoo.

Jos uudelleen sijoittaminen ajatuksena harmittaa, kannattaa miettiä, mikä on vaihtoehto. Sijoitukset ovat tapa pidentää työuria, kun vaihtoehtona ovat varhaiseläke, työttömyys tai pitkät sairauslomat.

– Työ voi lisätä elämän laatua, vaikka palkka laskisikin. Kannattaa muistaa myös, että työnantaja voi joissain tapauksissa jopa sanoa irti työntekijän, joka ei yrityksistä huolimatta halua ottaa vastaan uutta työtehtävää,  Hartman muistuttaa.

– Myös työnantajien asenteissa olisi parantamisen varaa. Työpaikoilta saatujen tietojen mukaan halukkuutta löytää korvaavaa, usein fyysisesti kevyempää työtä ei aina ole, Vuoriluoto sanoo.

Avoimessa keskustelussa on riskinsä.

Suomalainen työelämä arvostaa ”kokonaisia” työntekijöitä, ja osittain työkykynsä menettäneen ei välttämättä ole helppo löytää uutta työpaikkaa. Siksi kannattaa tarttua työnantajan tarjoukseen uudelleen sijoittamisesta.
Vastaan ottavan työyhteisön on syytä keskustella avoimesti uuden työntekijän tulosta.

Avoimessa keskustelussa on kuitenkin riskinsä, jotka on syytä pitää mielessä.
– Toisaalta on hyvä, että kaikki tietävät, mistä on kyse. Toisaalta tieto voi johtaa pahimmillaan työpaikkakiusaamisen, Hartman varoittaa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2011