Vaikuttaako kellon siirto palkkaan?

Kuvateksti
Työaika lasketaan todellisten tuntien mukaan. Kuva: iStock

Miten talviaikaan siirtyminen vaikuttaa yövuorosta maksettavaan palkkaan? Olin 10 tunnin sijaan töissä 11 tuntia.

Työaika lasketaan todellisten tuntien mukaan. Talviaikaan siirryttäessä klo 22–07 tehdyn työvuoron pituus on 10 tuntia. Kesäaikaan siirryttäessä saman vuoron pituus on 8 tuntia.

Työaikalisät maksetaan kello kolmen ja neljän väliseltä ajalta kahteen kertaan, koska tuo tunti on eletty ja työskennelty kahteen kertaan.

Kuntasektorilla työajan laskennassa käytettävä ohjelma ottaa automaattisesti huomioon kellon siirtämisen. Sääntö on sama yksityiselläkin sektorilla.

Julkaistu Tehy-lehdessä 13/2014