Väkivalta työpaikalla on poliisiasia – Tehyn oikeuspalvelu auttaa

Jos joudut töissä väkivallan uhriksi, ilmoita tilanteesta esimiehelle ja poliisille.

Kuvateksti
Työpaikalla tapahtuneesta rikoksesta on ilmoitettava poliisille, jotta mahdollinen syyte tuomioistuimessa voidaan nostaa. Kuva: Annika Rauhala

1. Tee rikosilmoitus 

Työpaikalla tapahtuneesta rikoksesta on ilmoitettava poliisille, jotta mahdollinen syyte tuomioistuimessa voidaan nostaa. Oikeudenkäynnissä uhrin eli asianomistajan pitää vaatia korvausta. Tekijä eli vastaaja suorittaa tuomioistuimen määräämät korvaukset. Jos vastaaja on varaton, apuun tulevat vakuutusyhtiö ja Valtiokonttori.

2. Tukea Tehystä

Tehyläisenä saat apua, jos joudut työväkivallan uhriksi. Työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai Tehyn oikeusapu ohjeistaa poliisille tehtävän rikosilmoituksen ja vakuutusyhtiölle tehtävän tapaturmailmoituksen teossa.

Myös työnantaja voi tehdä rikosilmoituksen. Oikeusavun lakimies neuvoo, miten poliisin esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä toimitaan. Oikeusapuun kannattaa ottaa yhteyttä verkko- tai puhelinpalvelun kautta viimeistään silloin, kun tulee kutsu kuulusteluun tai haaste oikeudenkäyntiin.

3. Valtio­konttori korvaa

Työnantajan vakuutusyhtiö maksaa lakisäätäisen tapaturmavakuutuksen perusteella sairauspäivärahaa ja korvausta mahdollisesta pysyvästä haitasta. Korvausvastuu tilapäisestä haitasta on tekijällä. Jos tekijä on varaton, korvauksia henkilövahinkoon liittyvästä kivusta ja särystä haetaan rikosasiassa Valtiokonttorista. Korvauksesta vähennetään tällöin omavastuu, joka on 233 euroa. Hakemus tehdään Valtiokonttorin verkkosivuilla.

4. Tilanne käsiteltävä työpaikalla

Työväkivaltatilanne on käsiteltävä työpaikalla, ja uhria on tuettava myös henkisesti. Työyhteisön on syytä oppia tapahtuneesta ja pyrkiä ehkäisemään vastaavan toistuminen.

5. Vaarat arvioitava

Väkivallan uhkaa on arvioitava työpaikalla ennakolta. Työ on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä siten, että väkivalta estyy. Vaarojen arviointiin kuuluu myös jälkihoito: miten tilanne hoidetaan ja uhria tuetaan. Jos ehkäiseminen ei ole kokonaan mahdollista, työpaikalla on oltava asianmukaiset turvajärjestelyt, turvallisuuslaitteet ja ohjeet.

Asiantuntijoina Tehyn lakimies Tero Peltonen ja työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.