Työnantaja on vuosilomissa kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Kuva: Pia Hietamies

Voiko esimies päättää, miten paljon pidän lomaa kesällä?

Esimieheni vaatii, että pidän kesällä 65 prosenttia kertyneestä lomastani. Kunnallisen työpaikan muissa yksi­köissä ei ole vastaavaa vaatimusta. Voiko esimies toimia näin?

Vaatimus on sinänsä oikeutettu, mutta se edellyttää, että työnantaja noudattaa vuosilomissa tasapuolisuutta.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan vuosilomasta sijoitetaan kesälomakaudelle 20 vuosilomapäivää, kuitenkin vähintään 65 prosenttia lomasta.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että vuosiloma annetaan ajanjaksolla, joka alkaa kyseisen kalenterivuoden alusta (1.1.) ja päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua (30.4.). Lisäksi voidaan sopia, että 10 päivää ylittävä vuosiloman osa pidetään viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä (30.9.). 

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2018