Voiko esimies pakottaa jäämään iltavuoroon?

Kuvateksti
Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta muuttaa minuutillakaan työvuoroa, joka on jo alkanut.

Työpaikallani on tapana, että aamuvuorolaisen on jäätävä iltavuoroon, jos iltavuorosta puuttuu joku. Saako esimies pakottaa jäämään?

Ei saa. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta muuttaa minuutillakaan työvuoroa, joka on jo alkanut.

Työtuomioistuin on antanut asiasta kaksi päätöstä.

Toisessa se totesi, että työvuoroluettelon tarkoitus on saattaa työntekijän tiedoksi etukäteen työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohdat.

Toisessa työtuomioistuin vahvisti työehtosopimukseen pohjautuvan tulkinnan, jonka mukaan työvuoroluettelon muuttamiseen tarvitaan työntekijän suostumus, jos työvuoro on alkanut tai työntekijä on saapunut työvuoroonsa.

Ota tarvittaessa yhteyttä työ­paikkasi tehyläiseen luottamusmieheen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2015