Voiko hoitovapaalla keikkailla?

Kuvateksti
Hoitovapaalla on mahdollista keikkailla satunnaisesti. Kuva: iStock

Olen hoitovapaalla, mutta mieli tekisi välillä töihin. Voinko mennä?

Lähtökohtaisesti hoitovapaa on käytet­tävä lapsen hoitamiseen.

Satunnainen keikkailu on sallittu, mikäli lapsen hoi­to ei esty.

Hoitovapaan aikana kunnalliset hoitojärjestelyt (perhepäivähoito ja päi­väkoti) eivät ole käytettävissä, joten hoi­tojärjestelyt voivat muodostaa tosiasialli­sen esteen työnteolle.

Lapsen hoidon järjestyessä työntekijä voi keikkailla joko oman tai muun työnan­tajan palveluksessa.

Kotihoidontukea maksetaan, jos per­heessä on lapsia, jotka eivät ole kunnalli­sessa päivähoidossa. Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelasta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2010