Työntekijää ei voi velvoittaa siihen, että häneen harjoitellaan kanyylin laittoa työpaikalla. Kuva: Pasi Leino

Voiko meidät määrätä harjoittelemaan kanyylin laittoa toisillamme?

Osastonhoitaja edellyttää, että harjoittelemme työpaikalla iv-kanyylien laittoa toisillemme. En pidä ajatuksesta. Onko tähän suostuttava?

Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, mikä todetaan jo perustuslaissa. Esimies ei voi myöskään antaa hyvän tavan vastaisia määräyksiä. Näin ollen työntekijää ei voi velvoittaa siihen, että häneen harjoitellaan kanyylin laittamista tai injektion antamista. Sen sijaan esimies voi kysyä, olisiko joku työntekijöistä vapaaehtoinen pistoharjoitteluun.

Turvallinen lääkehoito -oppaan (sivu 32) mukaan "kliininen lääkehoidon osaaminen arvioidaan käytännön näytöillä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti toimintayksikön näyttökriteerien mukaisesti". Oppaassa ei ohjeisteta tämän tarkemmin, miten käytännön näyttö toteutetaan esimerkiksi kanyloinnin harjoittelussa tai injektion antamisessa. Asia pitää ratkaista työpaikalla.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Jos näyttö toteutetaan normaalissa potilastilanteessa, potilaalta tulisi pyytää siihen lupa. Tällöin potilas voi vapaaehtoisesti suostua siihen, että ammattihenkilö näyttää osaamisensa ja että suoritusta valvoo kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksi mahdollisuus on ottaa yhteyttä lähimpään ammattikorkeakouluun ja kysyä, pääsisittekö harjoittelemaan opetustiloissa. Esimerkiksi kanyloinnin harjoittelussa voidaan hyödyntää tekokättä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2018

Mainos
Mainos