Voiko opiskelija ottaa vastaan lääkehoidon näytön?

Kuvateksti
Lääkehoidon näytön vastaanottajana voi toimia kokenut, lääkehoitoa toteuttava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kuva Pasi Leino

Voiko lähihoitaja tai sairaanhoitajaopiskelija ottaa vastaan lääkehoidon näytön? Kuka myöntää lääkehoitoon oikeuttavat luvat?

Lähihoitaja tai sairaanhoidon opiskelija ei voi Turvallinen lääkehoito -oppaan (2016) mukaan toimia lääkehoidon näytön vastaanottajana.

Näytön vastaanottajana voi toimia kokenut, lääkehoitoa toteuttava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö. Lähihoitaja ei ole laillistettu ammattihenkilö vaan nimikesuojattu ammattihenkilö.

Riittävänä kokemuksena näytön vastaanottajalle voidaan pitää sitä, että hän on toiminut viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kolme vuotta kyseisellä tehtäväalueella.
Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellään ne tehtävät, joihin pitää olla lääkehoitoon oikeuttava lupa. Se tarvitaan terveysalan peruskoulutuksen ja siihen sisältyneiden lääkehoidon opintojen lisäksi.

Lääkelupa myönnetään, kun ammattihenkilö on suorittanut onnistuneesti kirjalliset kokeet, lääkelaskutentit ja käytännön näytöt. Ammattitaitoa on pidettävä jatkuvasti yllä täydennyskoulutuksen avulla. Ammattihenkilöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että hänen lääkehoidon osaamisensa on ajan tasalla.

Kirjallisen lääkehoitoluvan myöntää toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri. Lääkehoitoon oikeuttavat luvat on hyvä pitää työyksikössä helposti kaikkien nähtävänä.
 

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2016