Voiko osa-aikaiselle syntyä ylityötä?

Kuvateksti
Hammaslääkäriliiton ja Tehyn välisen työehtosopimuksen mukaan ylityötä on työ, jota tehdään vuorokautisen, viikottaisen, keskimääräisen vuorokautisen ja viikottaisen työajan lisäksi. Kuva Kimmo Mäntylä/Lehtikuva.

Työskentelen yksityisessä hammashoitolassa hammashoitajana. Olin töissä lähes 11 tuntia, mutta en saanut ylityökorvausta.

Työnantaja selitti, ettei viikoittainen työaikani ylittänyt 37 tuntia 55 minuuttia, joten en ole oikeutettu ylityökorvaukseen. Tämä raja ei ylity kuitenkaan ikinä, koska työsopimuksen mukaan olen työssä 6 tuntia päivässä eli 30 tuntia viikossa.

Saako työnantaja teettää minulla vaikka miten pitkiä päiviä ilman ylityökorvauksia?

Sinulla on oikeus ylityökorvaukseen.

Osa-aikaisella työntekijällä tunnit kahdeksaan tuntiin saakka korvataan lisätyönä yksinkertaisella tuntipalkalla, mutta kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen kysymyksessä on vuorokautinen ylityö, joka on korvattava työehtosopimuksen ja työaikalain mukaisesti.

Se, että työehtosopimuksen mukainen viikoittainen tuntimäärä ei tule täyteen, ei vaikuta vuorokautisen ylityön korvattavuuteen. Viikoittaista ylityötä syntyy 40 tunnin jälkeen, kun taas vuorokautista ylityötä syntyy aina, kun kahdeksan tuntia päivässä ylitetään. Vaikka työskentelisit yhtenä päivänä viikossa ja ainoa työpäiväsi venähtäisi 10-tuntiseksi, kyseessä on vuorokautinen ylityö, joka pitää korvata.

Työsuhteessasi noudatetaan Hammaslääkäriliiton ja Tehyn välistä työehtosopimusta. Sen mukaan ylityötä on työ, jota tehdään vuorokautisen, viikoittaisen, keskimääräisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan lisäksi. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan viideltä ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2015