Voiko palaverit järjestää työajan ulkopuolella?

Kuvateksti
Työnantaja ei voi velvoittaa osallistumaan kokouksiin vapaa-ajalla. Kuva: Ismo Pekkarinen/Lehtikuva

Työnantaja järjestää palaverit työajan ulkopuolella, joko lauantaisin tai arkiaamuisin ennen töiden alkamista. Tunnit ovat lisätyötä, jonka voi ottaa takaisin pienissä pätkissä kolmen viikon aikana. Työskentelen jaksotyössä. Onko menettely laillinen?


Ei ole. Palaverit ovat aina työtä eli työaikaa. Työnantajalla on työnjohto-oikeus vain työvuoroluettelossa ilmoitettuna työaikana. Muu aika on työntekijän vapaa-aikaa, jolloin työnantaja ei voi velvoittaa osallistumaan esimerkiksi kokouksiin.

Työnantajalla on velvollisuus laatia työvuoroluettelo, joka tulee antaa työntekijälle kirjallisesti tiedoksi viimeistään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkua. Työvuoroluetteloon pitää merkitä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat – siis myös palaverien aika. Työvuoroluetteloon ei voi lisätä työtunteja työaikajakson aikana.

Tarvittaessa voi sopia ylityöstä, joka jakson päätyttyä korvataan korotettuna palkkana tai rahana. Työnantajan ehdottamat palaveriajat ovat yleensä ylityötä, sillä lisätyötä voi muodostua täyttä työaikaa tekevälle vain arkipyhäjaksoilla, mistä tulee myös sopia. Samalla työaikajaksolla otettavat ylimääräiset tunnit korvautuvat tunti tunnista -periaatteella. Työntekijää ei voi kuitenkaan velvoittaa vähentämään tunteja ylimääräisten korvausten välttämiseksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2015