Voiko potilaan kiinnipidosta kieltäytyä?

Kuvateksti
Itselleen tai muille vaarallinen potilas voidaan joutua sitomaan. Kuva iStock.

Psykiatrian akuuttiosaston hoitaja ei halua osallistua kiinni­pito- ja eristystilanteisiin. Voiko hän työskennellä työvuorossa, jossa on vain kaksi hoitajaa?

Psykiatrisessa hoidossa tulee välillä tilanteita, jossa potilaan voi epäillä vahingoittavan itseään tai muita. Tilanne voi johtaa potilaan kiinnipitämiseen ja jopa sitomiseen, jos muut toimenpiteet eivät riitä.

Kiinnipito edellyttää eettistä herkkyyttä ja ammattitaitoa. Ammattihenkilöt tarvitsevat tietoa kiinnipitomenetelmästä ja sen hoidollisesta vaikutuksesta. Mielenterveyslaissa on säädetty yksityiskohtaisesti, kuinka potilaan perusoikeuksia saa rajoittaa tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana.

Kysymyksestä ei selviä, mihin hoitajan kieltäytyminen perustuu. Työntekijän ja esimiehen on syytä käydä keskustelu kieltäytymisestä ja sen vaikutuksista osaston toimintaan. On vaikea kuvitella, että ketään jätettäisiin suorittamaan kiinnipito yksin.

Työnantajalla on vastuu huolehtia sekä potilasturvallisuudesta että kaikkien työntekijöiden työturvallisuudesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2017