Voiko työnantaja estää liukuvan työajan käytön?

Kuvateksti
Työntekijä itse päättää liukuman rajoissa, milloin tulee ja milloin lähtee töistä. Kuva: iStock

Työpaikallani on käytössä liukuva työaika. Voiko työnantaja vaatia, että olen töissä liukumasta huolimatta koko päivän 8.30–16?

Ei voi. Voit itse päättää liukuman rajoissa, milloin tulet ja milloin lähdet töistä.

Työnantaja saattaa vedota kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteeseen 15. Sen mukaan työnantajalla olisi yksitäistapauksissa oikeus teettää työtä tarvittaessa liukuma-aikana. Määräys on kuitenkin ristiriidassa työaikalain kanssa, eikä tästä säädöksestä voi sopia toisin työehtosopimuksella.

Jos liukumien käyttö on mahdotonta, työnantajan on luovuttava liukuvasta työajasta ja siirryttävä käyttämään työvuoroluetteloa. Kertyneet saldotunnit on korvattava tällöin työntekijöille.

Ota tarvittaessa yhteys työpaikkasi tehyläiseen luottamusmieheen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2015