Voiko työnantaja muuttaa nimikkeitä?

Kuvateksti
"Osastonhoitajaa" on alettu korvata monilla nimikkeillä, mikä aiheuttaa sekavuutta. Kuva Pentti Vänskä.

Työnantaja on muuttamassa osastonhoitajan nimikettä palveluvastaavaksi. Työnkuva ei muutu. Voiko työnantaja tehdä näin?

Sosiaali- ja terveysalalla käytettävät nimikkeet perustuvat koulutukseen, lakiin ja työelämän omiin käytäntöihin. Nämä poikkeavat toisistaan jonkin verran.

Työnantaja voi määritellä erilaisia tehtävänimikkeitä. Tällaisia ovat ­esimerkiksi sairaalalääkäri, osastonhoitaja, palveluesimies ja palvelu­vastaava. Perinteistä "osastonhoitajaa" on alettu korvata monilla nimikkeillä, mikä on omiaan aiheuttamaan sekavuutta.

Tehy on sitä mieltä, että epämääräinen nimike voi aiheuttaa asiakkaissa epävarmuutta, koska se ei kerro minkä tasoista osaamista henkilöllä on.

Koulutukseen perustuvat ammattihenkilöiden nimikkeet ovat oppilaitoksen myöntämiä tutkintonimikkeitä. Ammattinimikkeet perustuvat lakiin ja asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä tai lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralla ei ole toimivaltaa määrätä terveydenhuollossa käytettävistä tehtävänimikkeistä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2017