Työntekijällä on aina oikeus poistua tilanteesta, jossa asiakas käyttäytyy uhkaavasti. Kuva: iStock

Voiko työnantaja velvoittaa hoitamaan tappouhkauksien esittäjää?

Asiakas esittää tappouhkauksia, mistä on tehty rikosilmoitus. Voiko työnantaja velvoittaa työntekijää hoitamaan häntä?

Ei voi. Työnantaja ei voi asettaa työntekijää vaaratilanteeseen.

Turvallisuus pitää varmista hoitoa aloitettaessa niin sosiaali- kuin terveydenhuollossakin. Työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet, miten väkivalta- ja uhkatilanteessa toimitaan. Jos ennalta tiedetään, että asiakas on uhkaava, työntekijät eivät saa tavata häntä yksin. Tarvittaessa tapaamiseen otetaan mukaan työkaveri tai vaikka vartija.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Työntekijällä on aina oikeus poistua tilanteesta, jossa asiakas käyttäytyy uhkaavasti. Työpaikalle tarvitaan varotoimena mahdollisuus hälyttää apua sekä avunsaannin varmistavat järjestelyt ja laitteet.

Uhkailu kirjataan potilasasiakirjoihin. Siitä raportoidaan esimiehelle sekä työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstölle työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Laittomasta uhkailusta tehdään rikosilmoitus.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2019.

Mainos
Mainos