Voiko vaarallisten näytteiden tutkimisesta kieltäytyä?

Kuvateksti
Ebola-virus kuuluu korkeimpaan biologiseen vaaraluokkaan. Kuva: iStock

Voiko bioanalyytikko kieltäytyä tutkimasta avustustyöntekijöiden näytteitä Ebolaan vedoten?

Työstä voi pidättäytyä, jos siitä aiheutuu vakava vaara. Kieltäytyä ei voi, jos työnantaja on huolehtinut siitä, että työtä voi tehdä turvallisesti.

Valtioneuvoston päätöksellä on säädetty työntekijöiden suojelemisesta biologisilta vaaroilta. Raskaana olevat on mainittu erikseen. Biologiset tekijät on luokiteltu niiden aiheuttaman vaaran mukaisesti. Ebola-virus kuuluu korkeimpaan luokkaan.

Työnantajan on varauduttava valmiussuunnitelmalla ja varmistettava, että henkilöstö osaa varotoimet, turvalliset työmenetelmät ja suojautumisen.

Korkeimman luokan biologisia tekijöitä voidaan käsitellä vain sellaisissa mikrobiologian laboratorioissa, joiden eristystaso on riittävä.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiirejä varautumaan erityistilanteisiin. Kaikkia näytteitä tulee käsitellä mahdollisesti tartuntavaarallisina.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2014