Voinko ilmoittaa potilaani päihteiden käytöstä poliisille?

Kuvateksti
Ajokorttilain uudistuksen myötä sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat nykyään ilmoittaa ajokyvyn puutteesta poliisille. Kuva: iStock

Potilaani käyttää jatkuvasti päihteitä, minkä vuoksi hän ei ole ajokykyinen. Voinko ilmoittaa tilanteesta poliisille rikkomatta salassapitovelvollisuuttani?

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat nykyään ilmoittaa ajokyvyn puutteesta poliisille. Voit ilmoittaa poliisille vain sen, ettei potilas täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden väärinkäytön vuoksi. Muita potilastietoja ei saa edelleenkään ilmoittaa. Ilmoitusoikeus tuli voimaan heinäkuussa ajokorttilain uudistuksen myötä.

Päihteiden jatkuvaa väärinkäyttökäyttöä ja ilmoituskynnyksen täyttymistä voi olla välillä hankala arvioida, mutta jos tapaus on selvä, voit ilmoittaa asiasta poliisille itsenäisesti siirtämättä asiaa lääkärille. Vaikeammin arvioitavissa tilanteissa pitäisi olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Työpaikoilla olisi hyvä sopia pelisäännöt siitä, miten ilmoitukset tehdään ja miten ne todennetaan.

Ennen ilmoituksen tekemistä sinun on kerrottava potilaalle oikeudestasi ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn.

Yksittäisestä alkoholin väärinkäyttötilanteesta voit ilmoittaa poliisille siinä tapauksessa, että humalainen potilas aiheuttaisi välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle ja että se olisi ainoa tapa estää potilaan ajamaan lähteminen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2018