Voinko kieltäytyä menemästä tupakoivien koteihin?

Kuvateksti
Työturvallisuuslakia sovelletaan myös toisen kodissa tehtävään työhön. Kuva: iStock

Työskentelen kotihoidossa sairaanhoitajana. Jotkut asiakkaat ja heidän läheisensä tupakoivat. En haluaisi altistua tupakansavulle. Voinko kieltäytyä menemästä tupakoivien koteihin?

Koska työnantajalla on oikeus jakaa työtehtävät, lähtökohtaisesti et voi kieltäytyä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan kuitenkin huolehtimaan turvallisuudestasi ja terveydestäsi. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös toisen kodissa tehtävään työhön.

Työnantajan pitää pyrkiä minimoimaan altistumisesi tupakansavulle. Lain soveltamista rajoittaa kuitenkin yksityisyyden suoja ja kotirauha. Yksi keino vähentää altistumista on sopia asiakkaan kanssa, ettei kodissa tupakoida käyntiesi aikana.

Työnantajan on suojeltava työntekijöitä tupakansavulle altistumiselta työpaikan sisätiloissa. Tupakansavulle altistumisen riskit on arvioitava. Arvioinnissa on otettava huomioon altistumisen luonne, määrä ja kesto sekä se, onko altistuminen satunnaista vai jatkuvaa.

Ota tilanne puheeksi esihenkilösi kanssa. Tällöin työnantajalla on mahdollisuus arvioida riskit ja suunnitella tarpeelliset toimenpiteet. Niistä päättäessään työnantajan tulee ottaa huomioon paitsi työolosuhteet myös työntekijän henkilökohtaiset tarpeet.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2021.