Voinko mennä sairauslomalla töihin?

Kuvateksti
Sairauslomalla voi mennä työhön, mutta se ei ole välttämättä järkevää.

Voiko työntekijä mennä töihin kesken sairausloman? Ovatko työnantajan vakuutukset silloin voimassa?

Työntekijä saa mennä töihin kesken sairausloman, jos se sopii työnantajalle. Suositeltavaa kuitenkin on, että työ­terveyshuolto arvioi toipilaan työ­kyvyn­ ja terveydentilaan sopivat työtehtävät.

Yli viikon mittaisissa sairauslomissa tarvitaan lisäksi Kelaa varten uusi sairaus­lomatodistus, joka kumoaa alkuperäisen todistuksen. Tämä liittyy tilanteisiin, jossa työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ja Kela korvaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Työnantajan vakuutukset ovat aina voimassa, kun työntekijä on töissä. Alkuperäisellä tapaturman syyllä tai sairausdiagnoosilla ei ole vaikutusta vakuutuksen voimassaoloon.

On kuitenkin mahdollista, että jos työntekijän sairaushistoriassa on esimerkiksi jokin tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon tilapäisesti vaikuttava vamma, vakuutusyhtiö voi tulkita sen toipilasaikana sattuvassa työtapaturmassa erilliseksi "vanhaksi" vammaksi tai heikkoudeksi. Tämä voi vaikuttaa tapaturmavakuutuksesta maksettavaan korvaukseen tai haittarahaan.

Todistuksen työkyvyttömyydestä kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu työntekijän työolosuhteet tunteva lääkäri. Todistus on asiantuntijanäkemykseen perustuvan suositus, mutta työnantaja päättää, hyväksyykö sen vai ei.