Voinko olla oman lapseni terveydenhoitaja?

Kuvateksti
Hoitosuhde omaan lapseen voi aiheuttaa eettisiä ongelmia. Kuva: Ari Korkala

Työskentelen kouluterveydenhoitajana. Voinko olla hoitosuhteessa omaan lapseeni?

Lainsäädäntöön ei ole kirjattu erillistä säädöstä siitä, voiko ammattihenkilö olla hoitosuhteessa omaan lapseensa. Tästä huolimatta asiaan liittyy käytännön ongelmia ja eettisiä pulmia.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sisältää säädöksiä, jotka koskevat alaikäisen asemaa. Lain mukaan alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan.

Jos lapsi katsotaan kykeneväksi päättämään hoidostaan, hän voi kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antamisen huoltajalleen. Alaikäisellä täytyy olla siis mahdollisuus kieltäytyä tilanteesta, jossa hänen oma vanhempansa toimisi häntä hoitavana ammattihenkilönä.

Kouluterveydenhoitajan työhön kuuluu myös perheen kasvatustyön tukeminen. Laajoissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokka) kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastukseen, johon sisältyy vanhempien haastattelu. Tällaista laajaa terveystarkastusta ei voi tehdä oppilaan oma vanhempi.

Kouluterveydenhuollon tärkeä työmuoto ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat tulla keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Lapsella täytyy olla oikeus puhua mieltään askarruttavista asioista luotettavan, perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa. Tämä ei onnistu, jos kouluterveydenhoitajana toimii oma vanhempi.

Myös todistuksista ja etuuksista voi syntyä ongelmia, jos lapsen vanhempi on kirjoittanut ne ammattihenkilön roolissa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2019