Voinko päästä osittaiselle hoitovapaalle?

Kuvateksti
Osittaista hoitovapaata on oikeus saada siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Kuva: iStock

Työnantaja epäsi osittaisen hoitovapaan, koska kuopus on täyttänyt kolme. Minulla on myös eka- ja tokaluokkalainen. Millä perusteella osittaista hoitovapaata voi saada? 

Työnantajasi on luultavasti sekoittanut osittaisen hoitovapaan ja hoitovapaan. Ne ovat kaksi eri asiaa.

Osittaista hoitovapaata on työsopimuslain mukaan oikeus saada siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohdista keskenään.

Käytännössä työntekijällä on oikeus saada osittaista hoitovapaata, ellei siitä ole työpaikan toiminnalle vakavaa haittaa. Työnantajan on perusteltava kieltäytyminen. Yksittäinen terveydenhuollon työntekijä on harvoin työnantajalle niin korvaamaton, että osittaisen hoitovapaan voisi tällä perusteella evätä.

Hoitovapaaoikeus puolestaan päättyy, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Sinulla on siis oikeus osittaiseen hoitovapaaseen. Ole yhteydessä luottamusmieheesi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2021.