Voit itse päättää ikäsi

Syntymäaika on vain yksi iän mittareista.

Kuvateksti
Identiteetti määräytyy yhä enemmän elämäntyylin, kulutustottumusten ja harrastusten kautta. Kuva: iStock

Kalenteri-ikä kohtelee tasapuolisesti: ikää kertyy kaikille samaan tahtiin päivä kerrallaan. Biologinen ikä kuvaa elimistön toimintakykyä. Ikääntyminen tarkoittaa elimistössä tapahtuvia biologisia muutoksia, jotka vaikuttavat kehoon, aisteihin ja hermoston toimintaan.

Fyysinen toimintakyky heikkenee noin 25 ikävuodesta alkaen keskimäärin prosenttiyksikön vuodessa. Perimän lisäksi biologiseen vanhenemiseen vaikuttavat ympäristö ja elintavat. Kalenteri-iältään samanikäiset eivät välttämättä ole biologiselta iältään samanikäiset.

Koettu ikä tarkoittaa sitä, minkä ikäiseksi ihminen kokee itsensä. Kokemukseen vaikuttaa se, minkä vaiheen ihminen arvioi saavuttaneensa elämänkulussa. Arvioinnissa hän käyttää aiempia ikäkausiaan ja mielikuviaan siitä, millaisia muut samaa kalenteri-ikää edustavat ovat. Ihminen voi kokea minuutensa pysyvän samana ikääntymisestä huolimatta.

Koettu ikä ja kalenteri-ikä poikkeavat usein toisistaan. Aikuiset kokevat itsensä usein kalenteri-ikäänsä nuoremmiksi, lapset ja nuoret taas vanhemmiksi. Itsensä nuoreksi kokeminen kertoo hyvästä voinnista.

Sosiaalinen ikä kuvaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri ikävaiheisiin liittämiä rooleja ja asemia. Normit ja rooliodotukset määrittävät, miten eri-ikäisten pitäisi elää. Lainsäädännön asettamat ikärajat luovat normeja, jotka muokkaavat käsityksiä esimerkiksi vanhuuseläkkeelle jäämisen ”oikeasta” ajankohdasta.

Sosiaalinen ikä on tilannesidonnainen. Sama ihminen voidaan jossain tilanteessa määritellä nuoreksi ja jossain vanhaksi.

Työmarkkinaikä kuvaa sitä, miten työnantajat arvioivat hakijan sopivuutta tehtävään. Iän määräytymiseen vaikuttavat hakijan motivaatio, kokemus, ammattitaito, olemus ja terveys. Kalenteri-iältään samanikäiset voivat olla työmarkkinaiältään eri-ikäisiä. Työmarkkinaikäänsä voi vaikuttaa päivittämällä osaamistaan ja huolehtimalla hyvinvoinnistaan.

Kalenteri-ikä menettää merkitystään. Identiteetti määräytyy yhä enemmän elämäntyylin, kulutustottumusten ja harrastusten kautta. Usein ajatellaan, että ikä on kiinni asenteesta. Jokainen voi valita oman ikänsä.

Ikävoimaa työhön. Työterveyslaitos 2011.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2012