Ainakin hetkellinen sykäys parempaan? Mitoitus parani hieman vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä 95 prosenttia täytti henkilöstömitoituksen marraskuussa.

Kuvateksti
Mitoituksissa tapahtui viime vuonna hyvää kehitystä. Vuoden alussa hoitajamitoitus kiristyi ja on nyt 0,6.
Kuva: iStock

Valtaosa ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä täytti lakisääteisen hoitajamitoituksen, joka marraskuussa oli 0,55. Mitoituksen täyttäneitä yksiköitä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä 1 723, kun alittaneita oli 82.

Mitoitus on parantunut, sillä edellisellä seurantakerralla viime toukokuussa 90 prosenttia yksiköistä täytti vaateen.

Mitoitus nousee portaittain ja on tämän vuoden alusta ollut 0,6. Valvira ja aluehallintovirastot ovat neuvoneet kuntia ja palveluntuottajia paljon vanhuspalvelulain muutosten toteuttamisessa.

”Positiivista on, että osa yksiköistä on pystynyt lisäämään henkilöstöä ja parantamaan sijaisjärjestelyjä. Myös työn organisointiin on kiinnitetty huomiota − hoitohenkilöstön työaika kohdentuu enemmän asiakkaiden hoivaan ja huolenpitoon. Näyttää siltä, että kunnissa on valvottu mitoituksen toteutumista erityisesti ostopalveluissa”, kertoo Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo.

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman katsoo jo kauemmas. Reilun vuoden kuluttua, eli huhtikuun alussa 2023, lain mukainen mitoitus on 0,7.

”Jotta tähän päästään, se vaatii THL:n selvityksen mukaan 4 651 sote-alan koulutuksen saaneen vakituisen työntekijän lisärekrytointia. Jos palkkaukseen ja työoloihin ei tule nopeasti parannusta, pelkään, että tämä ei tule onnistumaan.”

Flinkman ja valvontaviranomaiset ovat myös tämänhetkisestä tilanteesta huolissaan ­­­− pitkään jatkunut pandemia vaikeuttaa henkilöstön riittävyyttä.

THL seuraa vanhuspalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. 

Lue, missä lakisääteiset mitoitukset alittuivat.