Aivoinfarktin jälkeinen kuntoutus hyödyttää myös vanhuksia

Kuntoutuksen määrä on avainasemassa.

Kuvateksti
Varhainen ja monipuolinen kuntoutus aivoinfarktin jälkeen nostaa myös vanhuksen jalkeille.

Aivoverenkiertohäiriöstä kärsivien potilaiden kuntoutus kannattaa iästä riippumatta. Ikää tärkeämpää on, miten paljon kuntoutusta potilas saa.

Tuoreen tutkimuksen perusteella neljän viikon kuntoutus parantaa potilaiden toimintakykyä yhtä paljon oli potilas alle 65-vuotias, 65–80-vuotias tai yli 80-vuotias. Kuntoutuksessa käytettiin fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puhe- ja kieliterapiaa sekä neuropsykologista harjoittelua.

Iäkkäitä aivoverenkiertohäiriöpotilaita ei välttämättä kuntouteta yhtä hanakasti kuin nuorempia, koska kuntoutuksen ei ole ajateltu hyödyttävän niitä, joilla on paljon ikää. Vaikka kuntoutus on kaikille yhtä tehokasta, iäkkäät ja erittäin iäkkäät potilaat saattavat kuitenkin jäädä nuorempia huonompaan kuntoon, koska he ovat usein heikommassa kunnossa sairastumisensa jäljiltä.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 000 henkilöä aivoverenkiertohäiriöön. Tapauksista noin 75 prosenttia on aivoinfarkteja. Joka neljäs potilas sairastuu työikäisenä.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim