Aivoinfarktin uusi hoito osoittautui tehokkaaksi

Valtimonsisäinen mekaaninen hoito näyttää tehoavan aivoinfarktiin.

Kuvateksti
Aivoinfarkti on Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy. Se on merkittävin aikuisiän vammaisuutta aiheuttava sairaus. Kuva iStock.

Aivoinfarktin Käypä hoito -suositus on päivitetty. Uusi, valtimonsisäinen mekaaninen hoito eli trombektomia näyttää toimivan liuotushoidon lisänä tai sen tilalla.

Tutkimuksissa trombektomia on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomuodoksi. Siinä suuren aivovaltimon tukos poistetaan erikoiskatetreilla.

Lisäksi hoitomuoto voi olla vaihtoehto silloin, kun potilas pääsee liuotushoitoon liian myöhään tai sitä ei voida antaa lisääntyneen verenvuotoriskin takia. Trombektomia tulee tehdä pääsääntöisesti 6 tunnin sisällä oireista.

Käypä hoito -suosituksen yksi keskeinen tavoite on vähentää aivoinfarktin esiintyvyyttä ja sen aiheuttamaa inhimillistä ja taloudellista vahinkoa.

Aivoinfarkti tarkoittaa puutteellisen verenvirtauksen aiheuttamaa aivokudoksen pysyvää vauriota. Sen tärkeimpiä riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, ylipaino, kohonnut veren kolesterolipitoisuus, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö ja liikkumattomuus. Suurin osa aivoinfarkteista olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

– Aivoverenkiertohäiriötä epäiltäessä tulee heti soittaa hätänumeroon 112, vaikka kyseessä olisi vain kohtausmainen TIA, korostaa suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja, neurologian professori Perttu Lindsberg.

Kiireellinen ambulanssikuljetus neurologiseen arvioon akuuttisairaalan päivystyspoliklinikkaan nopeuttaa hoitoa. Aivoinfarktissa laskimonsisäinen liuotushoito 4,5 tunnin sisällä parantaa potilaan ennustetta. Käypä hoito ‑suosituksessa todetaan, että hoidon edellyttämä neurologinen arvio voidaan tarvittaessa toteuttaa turvallisesti myös videoneuvotteluna.

– Laskimonsisäisen liuotushoidon merkitys ei todennäköisesti vähene tulevaisuudessa, koska suurin osa aivoinfarkteista on muita kuin valtasuonen tukoksia. Mutta jo liuotustilanteessa on linjattava, tarvitaanko trombektomia-arviota, jotta mahdollinen valtasuonen tukos saadaan nopeasti avatuksi.

Noin 50–70 prosenttia aivoinfarktin sairastaneista toipuu päivittäisissä toimissaan itsenäisiksi jo kolmen kuukauden kuluessa. Mahdollisimman varhain aloitettu, moniammatillinen ja suunnitelmallinen kuntoutus edistää aivoinfarktipotilaiden toipumista ja lisää itsenäistä toimintakykyä.