Alkoholin suurkuluttaja on yleensä työelämässä

Ongelmajuomisen selvittäminen on yhtä tärkeää kuin alkoholin kulutuksen mittaus.

Kuvateksti
Keskimääräisen alkoholinkulutuksen mittaaminen ei kerro kaikkia riskejä. Kuva iStock.

Suurin osa alkoholin suurkuluttajista on työelämässä. Siksi työterveyshuolto on keskeisessä asemassa, kun halutaan tunnistaa ajoissa työntekijän alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat, toteaa lääkäri Aino Salonsalmi.

Hän on tutkinut väitöstyössään alkoholinkäytön ja toiminta- ja työkyvyn yhteyttä keski-ikäisillä kuntatyöntekijöillä.

Vaikka alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat yleisiä työikäisten suomalaisten keskuudessa, alkoholinkäytön vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn ei ole paljonkaan tietoa.

Salonsalmen tutkimus osoitti, että runsas juominen (naisille 16 annosta ja miehille 24 annosta viikossa), humalajuominen (kuusi tai useampi annosta juomakerralla) ja ongelmajuominen (CAGE- kyselyn perusteella) olivat kaikki yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen toimintakykyyyn.

Sitä vastoin ainoastaan ongelmajuominen oli yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn.

Kaikki juomatavat olivat yhteydessä itse ilmoitettuihin ja lääkärin varmentamiin sairauspoissaoloihin. Runsas juominen ja ongelmajuominen olivat kytkennässä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta tuki- ja liikuntaelinsyistä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä ei havaittu vastaavaa yhteyttä.

Tutkimuksen tulokset painottavat alkoholinkäytön tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tarvetta työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja työpaikoilla.

– Keskimääräisen alkoholinkulutuksen lisäksi tutkimuksessa ja potilastyössä tulisi mitata myös ongelmajuomista.

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin terveystutkimusta (Helsinki Health Study), jossa tutkitaan keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja näihin vaikuttavia seikkoja.

 

CAGE-kysely

  1. Oletko yrittänyt vähentää alkoholin käyttöä?
  2. Ovatko läheisesi kritisoineet juomistasi?
  3. Oletko tuntenut syyllisyyttä juomisestasi?
  4. Oletko ottanut krapularyyppyjä?

Mitä useampi kyllä vastaus, sitä vahvemmin kyseessä on ongelma.