Ammattikäyttöön tarkoitetut koronasuojaimet viranomaisten erityistarkkailuun

Markkinoilla on yhä paljon vaatimusten vastaisia henkilönsuojaimia. ”Kyllä ne sieltä pois saadaan”, sanoo aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Antero Nissinen.

Kuvateksti
Työkäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia valvovat Suomessa työsuojeluviranomaiset. Kuva: Lehtikuva

Työsuojeluviranomaiset ovat käynnistäneet ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen. Suojaimia on Suomessa valvottu jo vuosikausia, mutta nyt erityistarkkailuun on otettu koronavirustartuntoja ehkäisemään tarkoitetut, ammattikäyttöön suunnatut suojaimet. Valvontakohteina ovat henkilönsuojaimia valmistavat tai maahantuovat yritykset sekä suojainten myyntiin erikoistuneet yritykset. Valvonta ulottuu myös työpaikoille.

Markkinoilla on paljon henkilönsuojaimia, jotka eivät täytä vaatimuksia.

– Suojaimista tulee meille aluehallintovirastoon kyselyitä yhä joka päivä. Koronaepidemian vuoksi suojainmarkkina meni villiksi. Uusia yrittäjiä on tullut satoja, eivätkä he kaikki tunne henkilönsuojaimia koskevia vaatimuksia, aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Antero Nissinen sanoo.

Erilaisia suojaimia valvovat eri viranomaiset. Työkäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia valvovat Suomessa työsuojeluviranomaiset. Suu-nenäsuojuksia, joiden tarkoituksena on suojata potilasta, valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja suojaimia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

– Vaatimusten vastaiset suojaimet saadaan kyllä markkinoilta pois. Tämä suojainrumba talttuu vielä, Nissinen sanoo.

Koronalta suojautumiseen käytettävien henkilönsuojainten on täytettävä joko Euroopan unionin henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimukset. Koronaepidemian vuoksi STM lievensi keväällä ammattikäyttöön tarkoitettujen suojainten vaatimuksia. Lievennettyjen vaatimusten mukaisia suojaimia ei kuitenkaan saa enää tuoda markkinoille elo-syyskuun jälkeen. Markkinoilla olevien, STM:n lievennettyjen linjausten mukaisten suojainten myynti on mahdollista vuoden loppuun.

–  Jos valvonnassa työpaikoilla löytyy vaatimusten vastaisia suojaimia, työnantaja velvoitetaan vaihtamaan ne vaatimusten mukaisiin.