Ansiopäivärahan hakeminen helpottuu – liitteitä tarvitaan vähemmän

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä ensi vuoden alusta lähtien.

Kuvateksti
Tehyläisten työttömyys on todella alhainen. Työttömyysaste on puolentoista prosentin tienoilla. Kuva: Pekka Fali

Tulorekisteri vähentää tarvittavien liitteiden määrää ja tekee työttömyysetuuden hakemisesta helpompaa.

Työnantaja voi ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen.

– Jos työnantaja käyttää laajaa ilmoitustapaa ja ilmoittaa siinä kaikki kassan tarvitsemat tiedot, hakijan ei tarvitse toimittaa palkkatodistuksia hakemuksen liitteenä. Tällä hetkellä käsittelyaikoja pidentävät lukuisat puutteet hakemusten liitteissä, esimerkiksi palkkatodistukset puuttuvat varsin usein, terveydenhuoltoalan työttömyyskassan johtaja Markus Rantanen toteaa.

Työttömyysturvaoikeuteen ja päivärahan määrään vaikuttaa ansioiden lisäksi työtunnit. Suppeassa ilmoituksessa niitä ei toimiteta tulorekisteriin ja hakijan täytyy toimittaa tiedot.

– Varsinaiseen hakemusten käsittelytyöhön tulorekisteri ei juuri tuo muutosta, vaan hakemukset täytyy edelleenkin käsitellä.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen.