Apua heikentyneen työkyvyn varhaiseen tunnistamiseen

Työkyvyn heikentyminen on mahdollista tunnistaa entistä aikaisemmin uuden suosituksen avulla.

Kuvateksti
Laskenut motivaatio voi olla merkki työkyvyn heikentymisestä. Kuva iStock

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkoston laatima uusi suositus tähtää työntekijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Suositus esittelee mittareita ja menetelmiä työkyvyn heikkenemisen varhaiseen tunnistamiseen. Suositus on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle ja myös muille työkyvyn ylläpitoon osallistuville, kuten esimiehille ja työntekijälle itselleen.

Terveydentilan lisäksi työkykyyn vaikuttavat yksilön henkilökohtainen elämäntilanne, osaaminen, elintavat ja motivaatio. Keskeisiä asioita ovat myös esimiestyö, työyhteisö ja työolot.

– Työssä selviytymistä arvioitaessa on tärkeää huomioida kaikki toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, muistuttaa työterveyshuollon erikoislääkäri Katri Tiitola, joka on yksi suosituksen laatijoista.

Suositukseen on koottu erilaisia työkaluja, kuten oirekyselyjä, mittareita ja toimintakyvyn arviointiasteikkoja. Niiden tarkoitus on tukea työpaikalla tehtyjä havaintoja ja auttaa myös työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan.

– Tavoitteena on työntekijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen.

Työntekijän toimintakyvyn heikentyminen olisi tunnistettava mahdollisimman aikaisin, jotta työkykyä tukevat toimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Suosituksen on julkaissut kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto (TOIMIA), jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

 

Merkkejä työkyvyn heikkenemisestä voivat olla:
 • motivaation heikentyminen
 • kielteinen palaute asiakkailta
 • toistuvat ristiriitatilanteet työyhteisössä
 • päihteiden käyttö
 • poissaolot maanantaisin, perjantaisin tai loman alussa ja lopussa
 • muutokset käyttäytymisessä: ärtyneisyys, vetäytyminen, epäsiisteys
 • vuorokiertoon liittyvät poissaolot
 • keskittymisvaikeudet, hajamielisyys, unohtelu, oppimisen ongelmat
 • pitkittyvät työpäivät, jatkuvat ylityöt
 • työaikapoikkeamat, kuten jatkuva myöhästely
 • työn laiminlyönti: vastuut, aikataulut, poikkeamat työsuoritteiden määrässä tai laadussa