Attendo tarjoaa sairaanhoitajille uutta työtä

Tehy menee väliin, mikäli sairaanhoitajan uusi työ sisältää entiset tehtävät ja heikomman palkan.

Kuvateksti
Attendo Oy:n liiketoiminnan tulos oli vuonna 2015 Suomessa lähes 28 miljoonaa euroa. Tulos oli 34 prosenttia parempi kuin vuonna 2014.

Attendo Oy luopuu vastaavien sairaanhoitajien nimikkeistä. Se tarjoaa vastaaville sairaanhoitajille uutta työsopimusta. Työnantaja käy myös jokaisen vastaavana sairaanhoitajana työskentelevän kanssa keskustelun tämän työnkuvasta ja sen muuttamisesta.

Attendo rekrytoi vastaavia sairaanhoitajia vielä reilu vuosi sitten.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät viime viikon torstaina. Ne koskivat 69 vastaavaa hoitajaa, joista suurin osa on Tehyn jäseniä.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön pääluottamusmies Ulla Tanttu kuvaa neuvotteluja poikkeuksellisen raskaiksi. TSN ry on Erton, Tehyn ja SuPerin yksityissektorin neuvottelujärjestö.

‒Vastaavat hoitajat tunsivat itsensä petetyiksi. Osa oli jättänyt hyviä työpaikkoja Attendon vuoksi ja kouluttautunut.

Henkilökohtaisten keskustelujen järjestäminen työntekijöiden kanssa oli työnantajalta kuitenkin myönnytys työntekijöille. Keskustelut käydään toukokuun aikana.

Palkanalennusten lisäksi TSN epäili, että Attendo tarjoaa sairaanhoitajille lähihoitajan tai ohjaajan työtä. Tämä epäilys on nyt ilmeisesti poistunut, sillä Attendo on ilmoittanut tarjoavansa sairaanhoitajille sairaanhoitajan työtä.

Työtehtävien on kuitenkin poikettava entisestä, jotta työnantajalla olisi peruste alentaa palkkaa. Vastaavien sairaanhoitajien tehtäviin on kuulunut työpaikoillaan lääkehoito. He ovat usein työpaikkojensa ainoita sairaanhoitajia.

Laki yksityisestä sosiaalipalvelusta edellyttää, että työpaikalla on toiminnasta vastaava. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata lääkehoidosta tai siirtää vastuu terveydenhuollon ammattihenkilölle, jollei hän itse ole sellainen.

‒ Jos työnantaja tarjoaa käytännössä entistä työtä heikommalla palkalla, Tehy vaatii palkanerotusta maksuun. Viime kädessä tuomioistuimen kautta, Tehyn lakimies Ilkka Wennberg sanoo.

Attendon mukaan "erityiset vastuualueet" tulevat vastaisuudessa olemaan yksikönjohtajan vastuulla. Yksikönjohtaja ei kuitenkaan ole arjen työssä läsnä. Hän voi olla vastuussa jopa kuudesta yksiköstä, jotka sijaitsevat toisistaan 40 kilometrin säteellä. Kaikki johtajat eivät myöskään ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

‒ On huolestuttavaa kehitystä, jos hoitoala palaa menneisyyden patruunahenkeen, jossa työntekijä voidaan siirtää alkuperäisestä tehtävästään huonommalle palkalle, Ulla Tanttu sanoo.

Attendo on pohjoismainen sote-alan konserni, joka toimii Suomessa 65 paikkakunnalla. Attendolla on omia hoivakoteja ja palvelutaloja. Lisäksi useat kunnat ovat ulkoistaneet sille terveysasemiaan.

16.5. klo 14.30 korjattu kohta, jossa puhutaan laista yksityisestä sosiaalipalvelusta.