Avi: Henkilöstön kuormitusta vähennettävä Kysissä

Kuopion yliopistollisen sairaalan on varmistettava potilasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen.

Kuvateksti
Valvontaviranomaiset vierailivat Kysissä alkusyksystä. Kuva: Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Avi vaatii Kysiä vähentämään sairaalan päivystyksen hoitohenkilöstön kuormitusta ja parantamaan potilasturvallisuutta. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi  tarkastuskertomuksensa 15. syyskuuta.

Jatkotoimien suunnasta saadaan jotain suuntaviivoja perjantaina 22. syyskuuta, kun johdon palkkaama konsulttiyritys esittelee henkilöstölle havaitsemiaan työn aiheuttamia kuormitustekijöitä.

– Keskeistä on hakea ratkaisuja kuormituksen vaihtelun tasaamiseen, arvioi ammattiosaston puheenjohtaja Sirpa Humaloja.

Kysin on annettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle selvitys, kuinka se jatkossa varmistaa potilasturvallisuuden päivystyksen intensiivivalvonnassa. Aluehallintoviraston päätöksessä sanotaan, että potilaiden valvonnan tulee jatkua katkeamattomana. Näin ei ole aina ollut. Lisäselvityksen on oltava avissa 6. lokakuuta mennessä.

Elokuun lopulla pidetyn työsuojelutarkastuksen perusteella aluehallintovirasto antoi kehotuksen, jossa päivystyksen henkilökunnan osalta työnantajan on ryhdyttävä toimiin haitallisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi.

Työnantajan tulee myös huolehtia työn suunnittelusta ja mitoituksesta niin, ettei henkilöstö kuormitu liikaa. Näistä parannustoimista Kysillä on aikaa antaa selvitys 30. marraskuuta mennessä.

Avi on tehnyt tarkastuskäyntejä Kysiin sen jälkeen, kun hoitohenkilöstö kanteli päivystyksen vaaratilanteista ja oli huolissaan miehityksen riittämättömyydestä.

Kysin päivystyksen hoitohenkilöstö teki touko-kesäkuussa yhteensä 18 ilmoitusta päivystyksen tilanteesta Itä-Suomen aluehallintovirastoon sen jälkeen, kun se ensin oli kirjelmöinyt asiasta sairaalan johdolle.