Barometri: Hoitajan työ raskasta perustyötä

Suomalaiset työpaikat on ryhmitelty työolobarometrissa työskentelyn laadun mukaan.

Kuvateksti
Lähihoitajan työ on luokitelty raskaaksi perusduuniksi tuoreessa työolobarometrissä. Kuva: Ari Korkala

Sosiaalisesti laadukasta, mutta henkisesti kuormittavaa, määrittelee työolobarometri lähi- ja sairaanhoitajan työn. Barometri käyttää töistä nimitystä ”raskaat perusduunit”. Tähän samaan ryhmään luokitellaan myös rakennustyöntekijät, siivoojat ja tarjoilijat. Ryhmään kuuluu noin 20 prosenttia työntekijöistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa vuoden 2016 työolobarometrin loppuraportissa on käsitelty uudella tavalla kerättyä tietoa suomalaisesta työelämästä. Raportissa on ensi kertaa jaettu suomalaisia työpaikkoja eri ryhmiin sen perusteella, millaista niissä työskentely on laadullisesti.

Analyysissa työpaikkoja on vertailtu kuudella mittarilla. Ne ovat altistus häiriökäyttäytymiselle, työn henkinen kuormittavuus, yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, avoin ja tasapuolinen kohtelu sekä työn fyysinen raskaus. Ryhmien koot ovat suuntaa-antavia.

Näistä viidestä ryhmästä ”superduunit” eroavat edukseen kaikilla kuudella mittarilla. Nämä ovat työpaikkoja, jotka tarjoavat jokaisessa suhteessa erinomaiset työskentelyolosuhteet. Erityisen usein tällaisia työpaikkoja on yksityisen sektorin johtajilla, aineenopettajilla, korkeakoulujen opettajilla sekä teknisten ja kaupallisten alojen erityisasiantuntijoilla. Enemmistöllä on korkeakoulututkinto.

”Vaativat mutta laadukkaat työt” ovat muilta osin erinomaisia työpaikkoja, mutta henkisesti kuormittavia. ”Kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt” ovat ryhmä keskimäärin melko korkeasti koulutettuja, joiden työpaikalla ilmenee sosiaalisia ongelmia, mutta työ itsessään ei ole erityisen kuormittavaa.

Pienin ryhmä on ”ongelmatyöpaikat”, jotka jäävät muista ryhmistä jälkeen kaikilla mittareilla henkistä kuormittavuutta lukuun ottamatta. Työtehtävät ovat tyypillisesti suorittavan portaan tehtäviä ilman joustomahdollisuuksia.

Työolobarometri on vuosittain toteutettava kyselytutkimus, jolla selvitetään suomalaisen työelämän tilaa.

Suomalaisen työelämän työpaikat

  1. Superduunit (23 %)
  2. Vaativat mutta laadukkaat työt (23 %)
  3. Raskaat perusduunit (20 %)
  4. Kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt (21 %)
  5. Ongelmatyöpaikat (13 %)