Eläkkeelle jääminen voi lisätä alkoholin riskikäyttöä

Joka kymmenes eläköinyt alkaa juoda liikaa.

Kuvateksti
Kun eläkepäivät koittavat, mies naista herkemmin hakee seuraa alkoholista. Kuva iStock.

Eläkkeelle jäävistä 12 prosenttia lisäsi alkoholin riskikäyttöä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suuri osa työntekijöistä ei kuitenkaan lisännyt alkoholin riskikäyttöä eläköityessään: 81 prosenttia ei käyttänyt alkoholia riskitasolla seurannan aikana. Seitsemällä prosentilla riskikäyttö oli jatkuvaa, vaikka heidänkin riskikäyttönsä alkoi laskea hitaasti eläköitymisen jälkeen.

Tulokset käyvät ilmi tuoreesta suomalaisesta tutkimuksesta, joka on julkaistu Addiction-lehdessä.

Alkoholin riskikäyttö määriteltiin miehillä 24 annoksena ja naisilla 16 annoksena viikossa tai sammumisena alkoholin käytön yhteydessä. 

‒ Alkoholin riskikäytön lisääntyminen oli yleisempää tupakoijilla, miehillä ja niillä, jotka raportoivat masennusta, sanoo erikoistutkija Jaana Halonen Työterveyslaitokselta.

Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos. Tämän tutkimuksen valossa se on myös riski huonompien elintapojen omaksumiseen. Suurten ikäluokkien ikääntyessä noin 70 000 suomalaista jää vuosittain eläkkeelle, joten kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö.

‒ Eläköitymiseen liittyy lisääntynyt vapaa-aika sekä muutoksia sosiaalisissa verkostoissa, millä voi olla joko haitallisia tai myönteisiä kansanterveydellisiä seuraamuksia, toteaa akatemiatutkija Sari Stenholm Turun yliopistosta.

Halonen ehdottaa, että työterveyshuolto ja työnantajat kehittäisivät toimintasuunnitelmia, joiden avulla työntekijöitä voidaan valmistaa eläkkeelle siirtymiseen ja sen tuomiin muutoksiin. Suunnitelmat saattaisivat ehkäistä haitallisia elämäntapamuutoksia.

Tutkimuksessa seurattiin 5 800 Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen kuuluvaa henkilöä, jotka olivat jääneet vanhuuseläkkeelle vuosina 2000‒2011. Jokainen osallistuja oli vastannut alkoholin kulutusta koskeviin kysymyksiin ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.