Enemmistö vanhuksista tyytyväisiä saamiinsa palveluihin kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

THL:n valtakunnallisen kyselyn perusteella moni vanhus on tyytyväinen saamiinsa palveluihin. Useampi kuin joka kymmenes piti hoitajilta saatua aikaa riittämättömänä.

Kuva: Jaakko Martikainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki Kerro palvelustasi -kyselyn kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa keväällä 2022. Kyselyssä tuli ilmi useita hyviä asiakasarvioita saaneita yksikköjä. Suurin osa vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun ja olisi valmis suosittelemaan sitä muille. Vastausten perusteella vanhukset pitävät hoitajia ystävällisinä, luottavat heihin ja kokevat olonsa turvalliseksi. Valtaosin asiakkaat saavat apua nopeasti, kun sitä tarvitsevat.

Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen yli 2 800 vanhuspalveluyksikköön, joissa oli säännöllisiä tai pitkäaikaisia iäkkäitä asiakkaita. Kyselyyn vastasi 42 000 asiakasta.

Hyvinvointialueiden parhaiten menestyneet yksiköt ja maan 10 parasta asiakaspalautetta saanutta yksikköä on listattu THL:n verkkosivuilla. Parhaat arviot saivat Muonion kunnan hoivakoti Marjapaikka ja Osuuskunta Kototuotteen kotihoito Ylivieskassa.

Parannettavaakin kyselyn perusteella löytyy. Tyytymättömyyttä vanhuspalveluissa aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys. Useampi kuin joka kymmenes asiakas piti hoitajilta saatua aikaa riittämättömänä.

Vanhusten yleisin ongelma on yksinäisyys. Viidesosa vastanneista kärsii yksinäisyydestä usein tai koko ajan. Osa asiakkaista kertoi kokevansa yksinäisyyttä ajoittain, kun taas jotkut kokivat pohjatonta yksinäisyyttä.

”Moni asiakas ymmärtää hoitajien kiireen, ja avovastausten perusteella iäkkäät ovat valmiita odottamaan palvelua, jos toinen asiakas on kiireellisemmän avun tarpeessa. Monet kuitenkin odottavat hoitajien tapaamista, läsnäoloa ja keskustelua heidän kanssaan. Vanhuspalveluissa kannattaisi lisätä vapaaehtoistyön ja järjestöjen toimintaa yksinäisyyden lievittämiseksi”, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo.

Asiakastyytyväisyyskyselystä käy ilmi, että kotihoidossa on tuhansia asiakkaita, jotka jäävät ilman palveluja, koska heillä ei ole varaa niiden hankkimiseen. Noin 4 000 asiakasta on tässä tilanteessa usein, 26 000 joskus.

”Henkilöstömitoitus on nousemassa ympärivuorokautisessa hoidossa 0,7 hoitajaan asiakasta kohden, mutta myös kotihoidossa henkilöstöä on lisättävä ja asiakasaikaa nostettava nykyisestä.”

Kevään kysely oli pilottitutkimus. Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta liittyy vanhuspalvelulain uudistukseen. Vuodesta 2024 alkaen THL toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein ja jatkossa tulokset julkaistaan toimintayksikkökohtaisesti THL:n verkkosivuilla.