Ensihoito tarvitsee kansallisen tietovarannon

Ensihoidon kansallinen tietovaranto luo perustan resurssien tarkoituksenmukaiselle käytölle.

Ensihoito on merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluja ja sen pitää toimia verkottuneesti nykyistä paremmin muiden kansallisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Näin vaatii sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys.

Keskeinen johtopäätös on se, että maahan on välttämätöntä luoda kansallinen ensihoitopalvelun tietovaranto. Nykyisin Suomessa ei pystytä tuottamaan valtakunnallisesti ensihoidon keskeisiä tunnuslukuja. Kansallisesti ei ole tiedossa edes ensihoidon potilaiden kokonaislukumäärä.

Kansallisesti ei ole tiedossa edes ensihoidon potilaiden kokonaislukumäärä.

Selvityksen perustana ovat maan kaikki hätäkeskuksista tulleet ensihoitotehtävät viiden vuoden ajalta. Ensihoitopalvelu on erittäin keskeinen hätäkeskustoimija, ja hätäkeskusten toiminta vaikuttaa merkittävästi terveydenhuollon potilasvirtoihin ja päivystysresurssien käyttöön.

Ensihoidon kansallinen tietovaranto on edellytys sille, että resurssien käyttöä voidaan suunnitella ja ohjata tarkoituksenmukaisesti ja reaaliaikaisesti.

Tilastojen perusteella ensihoito ei enää palvele pelkästään hätätilapotilaita, vaan yhä useammin laajaa päivystyspotilaiden kirjoa. Hoivakodeissa asuvat ja kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset ovat suuri osa asiakaskuntaa.

Selvitys suosittelee sosiaali- ja terveystoimen päivystystoiminnan johto- ja koordinaatiokeskusten perustamista tulevalle viidelle yhteistyöalueelle. Näihin keskuksiin keskitettäisiin myös kansalaisten terveydenhuollon puhelinneuvonta ja -ohjaus.