Ensihoito vaatii pätevät hoitajansa

Tehy torjuu ensihoidossa työskentelevien koulutusvaatimusten väljennykset.

Kuvateksti
Ensihoidon henkilöstön koulutusvaatimuksiin on kaavailtu väljennyksiä. Kuva Jaakko Martikainen.

Jos lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalveluista toteutuu, ensivasteyksikössä työskentelevien kelpoisuusehdot väljentyvät. Yksikön toiselle henkilölle ei asettaisi enää koulutusvaatimuksia.

Tehy torjuu lausunnossaan koulutusvaatimusten väljennykset.

– Molemmilla tulisi jatkossakin olla vähintään ensivastetoimintaan soveltuva koulutus ja mieluiten myös terveydenhuollon ammatillinen koulutus. Näin varmistetaan hätäensiapuun liittyvä osaaminen, sanoo tutkimuspäällikkö Juha Kurtti Tehystä.

Nykyään hoitotason ambulanssin henkilöstö koostuu ainakin yhdestä sairaanhoitajasta, joka usein on ensihoitajana amk-tutkinnon suorittanut henkilö. Hänen työparinaan on vastaavan tason hoitaja tai perustasolla toimimiseen oikeuttavan tutkinnon suorittanut. Perustason ambulanssin henkilöstö voi koostua esimerkistä kahdesta ensihoitoon erikoistuneesta lähihoitajasta, lääkintävahtimestarista tai palomies-sairaankuljettajasta.

Perustason yksikön henkilöstön kelpoisuuksiin asetus ei esitä muutoksia. Tehy katsoo, että aikaisemman koulutusjärjestelmän mukainen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtäviin pätevöittävä koulutus pitää myös ottaa huomioon ja turvata näin esimerkiksi lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja –nimikkeellä työskentelevien asema.

Samalla käynnissä on sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyvä koulutuskokeilu. Sen ensihoitoon kuuluvana tutkintonimikkeenä tulee olemaan perustason ensihoitaja. Heitä odotetaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä lähes 400.

– Tämä uusi koulutus on tarkoitettu juuri perustason ensihoidossa toimiville, toteaa Kurtti.