Eskarissa oltava riittävästi aikuisia

Kunnat mitoittavat esiopetuksen henkilöstöä väärin.

Kuvateksti
Esiopetuksessa noudatetaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta koko päivän ajan. Kuva Lehtikuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Tehyn tietoon on tullut useita tapauksia, joissa esiopetusryhmissä on liian vähän kasvatusvastuullisia aikuisia. Kunnan on noudatettava varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta, vaikka esiopetusryhmä olisi päiväkodin sijaan koulun tiloissa.

Esiopetusryhmän päivä rytmittyy niin, että esiopetusta on keskellä päivää 9-13. Aamu- ja iltapäivä ovat täydentävää varhaiskasvatusta.

– Jos päivän pituus on yli viisi tuntia, päivähoitoasetus edellyttää, että kahdeksaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden on yksi hoito- ja kasvatusvastuussa oleva aikuinen, Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen sanoo.

Osapäiväryhmässä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus kestävät korkeintaan viisi tuntia. Tällöin yhtä kasvattajaa kohden voi olla enintään 13 lasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ottanut asiaan kantaa vuonna 2015.