Hinta ohittaa vammaisen perusturvan

Vammaisjärjestöt haluavat irrottaa elämänmittaiset palvelut hankintalain piiristä.

Kuvateksti
Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaan vammaisella on oikeus valita asuinpaikkansa. Suomi on ratifioinut sopimuksen. Kuva: Annika Rauhala

Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään ei ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeussuojakeinoja, jos palvelut kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

Tämä on nähty kaikkia oikeusasteita myöten Kainuussa.

Maakuntayhtymän kilpailutuksessa kuusi asukasta ja heidän läheisensä jäivät vaille lakien edellyttämää vaikutusmahdollisuutta ja osallisuutta. He jättivät hankintapäätöksestä valituksen alueelliseen hallinto-oikeuteen ja  korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä suoraan markkinaoikeuteen.

Kaikki valitukset jätettiin käsittelemättä ja hylättiin, koska asukkaita ja heidän läheisiään ei pidetä asianosaisina. Kehitysvammaisten tukiliitto on tehnyt asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

"Asiakkailla ja heidän läheisillään ei ole kunnollista oikeussuojaa, jos palvelu määritellään julkiseksi palveluprosessiksi."

Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr:n toimitusjohtaja Markku Virkamäki

Vammaisjärjestöillä on tietoa vastaavista tapauksista ympäri Suomea. Vammaiset eivät voi valittaa päätöksistä minnekään, vaikka monet muut lait tämän oikeuden antavat.

– Kun palvelu määritellään julkiseksi palveluprosessiksi, asiakkailla ja heidän läheisillään ei ole kunnollista oikeussuojaa, sanoo Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr:n toimitusjohtaja Markku Virkamäki.

Suomalaiset vammaisjärjestöt ovat käynnistäneet Ei myytävänä -kampanjan, jolla kerätään allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen. Tavoitteena on saada hankintalakiin soveltamisalan rajaus. Sen toteutuessa vammaisten henkilöiden tarvitsemat välttämättömät, elämänmittaiset palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Virkamäen mukaan kilpailuttaminen heikentää myös henkilöstön työsuhteiden jatkuvuutta ja työsuhteiden ehtoja.  Henkilöstömenot ovat 75–80 prosenttia kustannuksista, joten yritykset painavat henkilöstökustannukset alas  tehdessään palvelutarjouksia.

– Siinä unohtuu, että hyvää asiakaskokemusta edeltää aina hyvä henkilöstökokemus.