Hoitajalle oikeus ilmoittaa ajokykyyn vaikuttavasta päihdeongelmasta

Potilastietojen salassapitoon tulee hoitajia koskeva poikkeus.

Kuvateksti
Päihteiden käyttäjällä voi olla ongelmia esimerkiksi näkökyvyssä, koordinaatiossa tai hahmottamisessa. Kuva: iStock

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja saavat vastedes ilmoittaa poliisille, jos potilaan jatkuva päihteiden käyttö vaikuttaa ajokykyyn. Uusi ilmoitusoikeus sisältyy ajokorttilain uudistukseen ja tulee voimaan heinäkuun ensimmäisenä. Tähän asti ilmoitusoikeus on ollut vain lääkäreillä.  

– Ilmoitusoikeus koskee vain jatkuvaa päihdekäyttöä, joka tulee esiin esimerkiksi päivystyskäynneillä. Muut potilastiedot ovat edelleen salassa pidettäviä, tähdentää Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka

Ilmoitusoikeus myönnettiin sairaan- ja terveydenhoitajille siksi, että päihdeongelmaiset käyttävät usein esimerkiksi päivystystä erilaisten terveysongelmiensa vuoksi. Vaivat eivät kuitenkaan aina vaadi lääkärin hoitoa, joten potilaat päätyvät hoitajavastaanotolle.

Ilmoittaminen poliisille tulee eteen, kun hoitaja havaitsee, että päihdeongelma vaikuttaa potilaan ajokykyyn pysyvästi tai pitkäaikaisesti. Ongelmia voi olla esimerkiksi näkökyvyssä, koordinaatiossa tai hahmottamisessa.

Esimerkiksi murtunut raaja ei vaikuta pysyvästi ajokykyyn, joten silloin ilmoitusta ei voi tehdä.

Ilmoitusten tekeminen on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi. Päihdeongelman tunnistamisesta on olemassa terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua ohjeistusta ja hyviksi havaittuja käytäntöjä.

– Vaikeasti arvioitavassa tilanteessa omaa vastaanottoa pitävän hoitajan on syytä konsultoida lääkäriä.