Hoitajien jatkokoulutus saattaa vähentyä

Aikuiskoulutustuen leikkaus vähentänee sosiaali- ja terveysalan koulutusintoa.

Kuvateksti
Aikuiskoulutustuki on avannut väylän uralla etenemiseen. Kuva iStock

Kaavailut karsia aikuiskoulutuksen tukea osuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tehyn tilastojen valossa suuri osa jäsenistä kehittää ammatillista osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksella.

– Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ja matalapalkkainen. Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut myös perheelliselle pitkäjänteisen kouluttautumisen aikuisiällä, muistuttaa Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Cocon mukaan kouluttautujissa on paljon alanvaihtajia, jotka haluavat siirtyä sosiaali- ja terveysalalle. Lisäksi aikuiskoulutustuki on ollut väylä uralla etenemisen. Moni lähihoitaja jatkaa sairaanhoitajaksi. Tuen avulla voi rahoittaa myös maisteri- ja tohtoriopintoja.

Hallituksen esitys puuttuu aikuiskoulutustuen kestoon ja tasoon. Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto lyhenisi 15 kuukauteen. Nykyään tukea voi saada neljä kuukautta pidempään. Lisäksi aikuiskoulutustuen perusosa pienenisi 15 prosentilla.

Samalla aikuiskoulutustuen rahoitusta esitetään muutettavaksi siten, että työttömyysvakuutusrahasto rahoittaisi palkansaajan aikuiskoulutustuen kokonaan. Tähän asti valtio on rahoittanut peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Valtio rahoittaisi kuitenkin edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen.

Ehdotetut muutokset perustuvat kesän alussa työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemään kilpailukykysopimukseen. Esitys sisältyy ensi vuoden talousarvioon. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden alussa ja muutosten ensi elokuussa.