Hoitotyön johto turvattu neljällätoista hyvinvointialueella

Tehyn tavoite varmistaa hoitotyön johto uusilla hyvinvointialueilla on edennyt hyvin.

Kuvateksti
Hallintosääntö määrittää, miten tehyläisten työtä uusilla hyvinvointialueilla johdetaan ja kuka sen tekee.
Kuva: Pasi Leino

Neljäntoista hyvinvointialueen johtoon on Tehyn mukaan tulossa hoitotyön johtaja, joka voi olla esimerkiksi hallintoylihoitaja tai johtava ylihoitaja.

"Tilanne elää koko ajan, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä", sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Petra Marjamaa.

Joillakin hyvinvointialueilla hoitotyön johto on merkitty organisaatioon, mutta sitä ei ole vielä kirjattu hallintosääntöön. 

Joillakin hyvinvointialueilla päätöksiä ei ole vielä tehty. 

Tehy edellyttää, että hyvinvointialueen ylimmässä johdossa on on esimerkiksi hallintoylihoitaja. 

Hoitotyön johto pitää vahvistaa hyvinvointialueen hallintosäännössä, jonka aluevaltuusto hyväksyy.

Tutkimusten mukaan hoitotyön johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumiseen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen. 

Hallintosääntö on hyvinvointialueen toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntö määrittää, miten tehyläisten työtä uusilla hyvinvointialueilla johdetaan ja kuka sen tekee.

"Koko uudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Hoitotyön johtajilla on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa", Marjamaa muistuttaa.