Hovioikeus: Eksote maksaa korvaukset irtisanotuille

Työntekijöitä tulee kohdella liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä.

Kuvateksti
Liikkeenluovutuksesta säädetään työsopimuslaissa. Kuva Martti Kainulainen / Lehtikuva.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten ja Mikeva Oy:n ostopalvelusopimuksen päättymisessä oli kyse liikkeenluovutuksesta.

Itä-Suomen hovioikeus muutti Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomiota siltä osin, että hovioikeuden mukaan ainoastaan Eksote on vastuussa työsopimusten perusteettomasta päättämisestä. Hovioikeus myös nosti joidenkin asianomistajien korvaussummaa hieman. Hovioikeus antoi tuomionsa joulukuussa 2016.

Eksote joutuu maksamaan korvauksia lappeenrantalaisen Mikeva-kodin entisille 18 työntekijälle kolmen kuukauden palkan ja oikeudenkäyntikulut. Osa heistä on tehyläisiä.

Liikkeenluovutusta säätelee työsopimuslaki. Liikkeenluovutus voi tapahtua julkiselta yksityiselle tai päinvastoin. Työntekijöitä tulee kohdella vanhoina työntekijöinä. Työntekijän työsuhde jatkuu, eikä työsopimuksia tarvitse tehdä, mutta sovellettava työehtosopimus saattaa vaihtua.

Kertyneitä vuosilomia ei makseta pois lomakorvauksena.

Eksoten ja Mikevan välinen ostopalvelusopimus päättyi vuoden 2013 lopussa. Eksote otti palvelukotitoiminnan takaisin itselleen vuoden 2014 alusta lukien. Eksote ei kuitenkaan suostunut ottamaan työntekijöitä palvelukseensa vanhoina työntekijöinä, ja Mikeva sanoi työntekijät irti.

Tehyn juristi Mirja Kinnunen muistuttaa, että liikkeenluovutuksen kriteerien täyttymiselle ei aina ole ratkaisevaa, siirtyvätkö työntekijät uudelle työnantajalle.

Kinnusen mukaan uusi työnantaja voi suhtautua liikkeenluovutukseen kielteisesti ja yrittää kiertää lainsäädäntöä siten, ettei se vastaanota työntekijöitä, joiden kuuluisi siirtyä.

– Ratkaisevampaa voi tällöin olla muun muassa se, jatkuvatko samat työtehtävät ja pysyykö toiminta samanlaisena.

Kinnunen kehottaa työntekijöitä ottamaan aina yhteyttä luottamusmieheen tai Tehyyn, jos työnantaja on vaihtumassa.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.