Hus yrittää vähentää työkuormitusta näytteenotossa – työterveyshuolto arvioi riskit näytteenottopaikoissa

Lämpötilan vaihtelut vaikeuttavat työolosuhteita drive ja walk in -näytteenotoissa, kun ulkona viilenee ja sisätiloissa tarvitaan lämmitystä.

Kuvateksti
Syksy ja talvi muuttavat työolosuhteita koronanäytteenotossa. Kuva: Pia Hietamies

Hus on laatinut suunnitelman toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään työkuormitusta erityisesti koronanäytteenotossa. Keinot liittyvät rekrytointiin, perehdytykseen, työnjohtoon ja esimiestyöhön, työolosuhteisiin sekä tiedonkulkuun.

Osa toimenpiteistä on jo toteutettu, ja osa on vasta suunnitteilla. Toimenpiteet on aikataulutettu kiireellisyyden mukaan. 

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Ennamaria Meneses pitää työterveyshuollon käyntejä näytteenottopisteissä yhtenä tärkeimmistä toimista. Työolosuhteet ovat vaikeat vaihtuvien lämpötilojen, potilasmäärän, suojavarusteiden ja kiireen vuoksi. 

– Työntekijät pääsevät käynneillä kertomaan oman näkemyksensä työolosuhteista ja miten niitä voisi heidän mielestään parantaa. 

Meneses on mukana työryhmässä, joka on suunnitellut ja aikatauluttanut toimenpiteet.

Henkilöstön riittävä määrä työvuoroissa pyritään turvaamaan tekstiviesteillä. Niillä pyritään saamaan henkilöstöä nopeasti työvuoroihin, joissa on vajausta. Järjestelmään liittyminen on vapaaehtoista.

Toinen keino on uusissa toimipisteissä järjestettävä laadukas kolmivaiheinen perehdytys. Perehdytyksestä vastaa toimipistekohtainen perehdyttäjä, ja sille varataan riittävästi aikaa. 

Työntekijöille pitää myös varata työaikaa perehtyä työnantajan koronatiedotteisiin ja esimerkiksi kyselyihin vastaamiseen. Näytteenottopisteisiin luodaan selkeät tehtävänkuvat,  ja terveydenhuollon ammattihenkilöt keskittyvät vain terveydenhuollon tehtäviin. 

Esimiehiä tuetaan pitämällä alaisten määrä kohtuullisena. Drive ja walk in -toiminta edellyttää uudenlaista johtamistapaa, joten esimiehet saavat myös tukea ja koulutusta siihen. Tiedotus on keskitetty,  jotta kaikki saavat saman tiedon samaan aikaan. 

– Henkilöstön hyvinvointia on tarkoitus seurata tavallista tiheämmin erilaisilla mittareilla ja kyselyillä, Hus Diagnostiikkakeskuksen johtaja Lasse Lehtonen sanoo. 

10.11. klo 8.48 muokattu ingressiä.

12.11. klo 12.52 korjattu kirjoitusvirhe otsikosta.