Husin logistiikka sitoutuu aiempaa vastuullisempiin hankintoihin

Finnwatch ja Husin logistiikka käynnistävät yhteisen hankkeen, joka edistää sosiaalisesti vastuullisempia julkisia hankintoja. Ensimmäiseksi keskitytään sairaalakäsineisiin.

Kuvateksti
Sairaalakäsineiden tuotantoon liittyy merkittäviä ihmisoikeusriskejä esimerkiksi Thaimaassa, Kiinassa ja Malesiassa. Kuva: Tehy-lehden kuva-arkisto

Yritysten globaaleja tuotantoketjuja tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch antaa Husin logistiikalle asiantuntija-apua sosiaalisesti vastuullisten hankintaprosessien laatimisessa ja ihmisoikeusriskien arvioinnissa.

­­

– Keskitymme erityisesti työntekijöiden oikeuksiin, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Finnwatchin taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä.

Yhteistyöstä laaditaan julkinen raportti. Tavoitteena on, että pilottiprojektissa kehitetyt käytännöt leviävät myös muiden hankintayksiköiden käyttöön.

– Haluamme olla vastuullisien hankintojen edelläkävijä sote-sektorilla. Tunnistamme markkinoihin vaikuttavan asemamme ja haluamme edistää ihmisoikeuksia kunnioittavaa liiketoimintaa. Kumppanuus Finnwatchin kanssa sparraa meitä eteenpäin, sanoo Husin logistiikan projektipäällikkö Riikka Juuma

Yhteistyön aikana toteutetaan myös kaksi hankintapilottia. Ensimmäinen pilotti koskee sairaalakäsineiden hankkimista.

– Sairaalakäsineiden tuotantoon liittyy merkittäviä ihmisoikeusriskejä esimerkiksi Thaimaassa, Kiinassa ja Malesiassa. Aasian maissa käsinetuotannossa suuri osa työvoimasta on siirtotyöntekijöitä, joiden olosuhteet voivat pahimmillaan täyttää pakkotyön tunnusmerkit, Vartiala sanoo.

– Finnwatch on saanut aikaan konkreettista vastuullisuuskehitystä julkaisemalla säännöllisesti raportteja sairaalakäsineiden valmistukseen liittyen. Pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan, että tunnistetut riskit huomioidaan suomalaisten sairaanhoitopiirien hankinnoissa, Juuma toteaa.

Projektia rahoittaa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Julkisen sektorin hankinnat muodostavat ison osan kehitysmaista Suomeen tehtävistä hankinnoista. Kun niissä asetetaan kriteeriksi ihmisoikeuksien toteutuminen, vaikutetaan kerralla ison työntekijäjoukon olosuhteisiin.

Tehy on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa, jossa on selvitelty sairaalakäsineiden eettisyyttä. Tehy on mukana myös Ykkösketjuun-kampanjassa, joka vaatii ihmisoikeudet huomioonottavaa yritysvastuulakia Suomeen.