Husin neuvottelut paikallisista eristä päättyneet – "Lisäpalkkaohjelma on lähtenyt Husissa hyvin käyntiin"

Korotukset tulevat maksuun takautuvasti 1.6.2023 alkaen ja näkyvät viimeistään elokuun palkassa.

Kuvateksti
Hus sai paikalliset neuvottelut järjestelyeristä päätökseen ennen juhannusta. 
Kuva: Tehy-lehden arkisto

Sairaanhoitajan lähtöpalkka Husissa on vastedes yli 2 800 euroa. Tehy Hus asetti sen paikallisten neuvottelujen tavoitteeksi.

"Onnistuimme tavoitteessamme", Tehy Husin puheenjohtaja Reija Sjöholm sanoo. 

"Sote-sopimuksen lisäpalkkaohjelma tuotti Husin hyvät korotukset. Lisäpalkkaohjelma on lähtenyt siellä hyvin käyntiin", sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi

Korotukset tulevat maksuun takautuvasti 1.6.2023 alkaen ja näkyvät viimeistään elokuun palkassa.

Hoitohenkilöstön työn vaativuuden arviointi (tva) muuttuu Husissa niin, että uralla eteneminen helpottuu ja sitä myötä tehtäväkohtainen palkka nousee. 

"Työn vaativuuteen luotiin uusia portaita. Alimmalta portaalta voi jo vuodessa edetä seuraavalle ottamalla vastaan esimerkiksi lääke- tai hygieniavastaavan tehtävän."

Sjöholm ennakoi, että palkankorotus kannustaa ihmisiä ottamaan vastuualueita.

"Aiemmin lisävastuuta ei ole haluttu ottaa, kun palkka ei sen myötä ole noussut."

Sairaanhoitajien, fysioterapeuttien, röntgenhoitajien, laboratoriohoitajien ja kätilöiden lähtöpalkka on vastedes 2 801,42 euroa. Kaikkein vaativimmissa tehtävissä heidän tehtäväkohtainen palkkansa on 3 200,09 euroa. 

Lähihoitajien, lastenhoitajien ja mielenterveyshoitajien lähtöpalkka on vastedes 2 474,10 euroa. Kaikkein vaativimmissa tehtävissä heidän tehtäväkohtainen palkkansa on 2 745,59 euroa. 

Apulaisosastonhoitajien ja osastonhoitajien lähtöpalkka on vastedes 3 200,09 euroa ja vaativimmissa tehtävissä tehtäväkohtainen palkka on 3 862,51 euroa.

Summissa ovat mukana järjestelyerien lisäksi yleiskorotukset 2,2 % ja 0,15 %, jotka ovat näkyneet jo kesäkuun palkassa.  

Korotuksia kohdennettiin myös kliinisille opettajille, kliinisille asiantuntijoille, ylihoitajille, ensihoitopäälliköille ja tutkimushoitajille.

Sote-mukaiset palkankorotukset jatkuvat Husissa vuonna 2024. 

0,4 %:n järjestelyvaraerä tulee maksuun 1.2.2024. Yleiskorotus 2,27 % sekä järjestelyvaraerät 0,73 % ja 0,6 % tulevat maksuun 1.6.2024.

Lisäksi on 2,5 %:n järjestelyvaraerä, joka kuuluu lisäpalkkaohjelmaan. Se tulee maksuun 1.10.2024.

Järjestelyerät neuvotellaan aina paikallisesti. 

Husissa ei toteuteta palkkaharmonisaatiota, koska siellä ei ole tapahtunut liikkeenluovutuksia. 

korjaus 13.7.2023 klo 10:40:  termi järjestelyvaraerä muutettu järjestelyeräksi.