Ihmiskaupan uhrien auttamisen keinot tutuksi

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

Kuvateksti
Terveydenhuollon työpaikoille tarvitaan ohjeistus ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.

 

Vaikka ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien ammattitaitoa, he tarvitsevat asiasta lisää tietoa. Tämän todistaa tutkimus, joka löytyy nyt Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön sivuilta.

Kyselyn tulokset osoittavat, että lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi omat tietonsa ihmiskaupasta huonoiksi. Yli 90 prosenttia vastaajista ei ole koskaan saanut koulutusta ihmiskauppasta ja sen torjumisesta eikä ole tietoinen tai ei ole nähnyt työpaikallaan ohjeistusta ihmiskaupan uhrin auttamisesta ja tunnistamisesta. Lisäksi lähes 94 prosenttia vastaajista ei ole käyttänyt tai ole tietoinen ihmiskaupan uhrien avustusjärjestelmästä ja sen tarjoamista palveluista.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja siihen vastasi 242 ihmistä joulukuussa 2015.

Vastausten ja vastaajien toiveiden perusteella Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö suosittelee seuraavia konkreettisia jatkotoimia terveyssektorilla:

1. Tuetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja hoitamiseen liittyvien valtakunnallisten ja/tai kunnallisten ohjeiden kehittämistä yhdessä terveydenhoitoalan ammattilaisten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.
2. Mahdollistetaan ihmiskaupan vastaisen koulutuksen saaminen terveydenhoidon oppilaitoksissa sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa yhteistyössä alan oppilaistosten kanssa. 
3. Julkaistaan tiedotusmateriaalia eri kielillä annettavaksi terveydenhoidon piirissä tavatuille mahdollisille ihmiskaupan uhreille yhteistyössä kansallisen auttamisjärjestelmän kanssa.