Isät vapaalle tasa-arvon nimissä

Suomeen tarvittaisiin perhevapaita koskeva kokonaisuudistus, joka voisi vahvistaa tasa-arvoa.

Kuvateksti
Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Kuva iStock.

Vaikka isät käyttävät perhevapaita kasvavassa määrin, niiden käytön lisääntyminen on jäänyt varsin vaatimattomaksi verrattuna isien käytössä oleviin mahdollisuuksiin. Edelleen joka viides isä jättää pitämättä isälle kiintiöidyn perhevapaan, joka jää silloin käyttämättä kokonaan.

Vuonna 2013 tuli voimaan aikaisempaa pidempi ja itsenäisempi isien vanhempainvapaakiintiö. Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää. Vuonna 2015 isät käyttivät kaikista vanhempainvapaapäivistä kymmenisen prosenttia. Tasa-arvolle tärkeä jakso on juuri vanhempainvapaa, jolloin isä voi vahvistaa suhdettaan lapseen, kun äiti on työssä.

Elokuuta 2016 alkaen maan hallitus päätti rajata päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa niissä perheissä, jossa ainakin toinen vanhemmista on kotona. Osa kunnista on kuitenkin tehnyt oman päätöksensä ja säilyttänyt subjektiivisen päivähoito-oikeuden ennallaan.

Vuonna 2014 kolmikantainen työryhmä selvitti lainsäädännön toimivuutta perhevapailta työelämään palattaessa. Vaikka tasa-arvolaki kieltään syrjinnän raskauden ja perhevapaiden käytön perusteella, suuri osa tasa-arvovaltuutetulle tulleista yhteydenotoista liittyy tämän tyyppisiin syrjintäepäilyihin. Myös Suomen aluehallintovirastolle tulleissa yhteydenotoissa tyypillisiä olivat näihin syihin liittyvät syrjintäepäilyt.

Viime viikolla ilmestynyt valtionneuvoston väliraportti naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta katsoo, että Suomi tarvitsisi kokonaisuudistuksen perhevapaajärjestelmästä. Tähänastiset muutokset on nidottu olemassa olevaan järjestelmään.